Dekodiramo, načrtujemo in upravljamo korporativno DNK in s tem prevajamo vrednote organizacije v njeno vsakodnevno delovanje.

Vsaka organizacija, vsaka ekipa, ki nekaj časa dela skupaj, razvije svojo kulturo. Lahko je usmerjena, načrtno grajena, ali pa je nastala kot refleksija vrednot in obnašanja vodilnih članov organizacije. To niso nujno člani vodstva, lahko so tudi vplivni posamezniki in ključni mnenjski vodje.