Privabiti in obdržati kader, sploh talente, zna biti izziv. Uporabljamo različne tehnike, za katere upamo, da nam bodo zadevo olajšale. Med drugim se trudimo biti privlačni za kadre. Pri tem pa je zaželeno, da se ne osredotočamo samo na privlačnost na zunaj, ampak tudi navznoter – na vrednote.

Vrednote kažejo, kaj nam je v življenju pomembno in za kaj smo si pripravljeni prizadevati. So motivacijski cilji, notranje gonilo, ki vplivajo na naše vedenje. Pomembne so tako v osebnem življenju kot v organizacijah. Znotraj organizacije pomembno vplivajo na različne elemente in konstrukte. Z njimi lažje razumemo odnose, prepričanja, norme, različne aktivnosti in navsezadnje cilje ter strategijo podjetja. Vrednote so eden izmed ključnih elementov, ki sooblikujejo organizacijsko kulturo, ta pa vpliva na celotno delovanje organizacije. Zakaj so torej vrednote pomembne pri privabljanju in ohranjanju kadra? Ker bolj, kot se posameznikove vrednote ujemajo z vrednotami podjetja, večja bo pripadnost posameznika podjetju .