O spremembah se je vedno govorilo, vedno so se tudi dogajale. S katero koli generacijo se pogovarjamo, je odgovor podoben: »V naših časih je bilo pa vse drugače.« Pa vendarle se zdi, da toliko kot se danes govori o spremembah, se v zadnjih nekaj desetletjih zagotovo ni. Pa se bodo tako velike spremembe zares zgodile? In če da, kdaj? Na prvo vprašanje še nisem zasledila negativnega odgovora, na drugo pa zelo različne. Na neki način zaskrbljujoče pogosti so tisti, ki govorijo, da so velike spremembe tukaj in da bo čez pet let svet korenito drugačen.

Imam privilegij, da sem v sklopu svoje službe deležna delnega soočanja z izzivi razvoja kadrov znotraj podjetij, pa tudi sodelovanja pri identifikaciji vrzeli potrebnih znanj. Digitalna transformacija in vse, kar je povezano z njo, je v zadnjem letu in več tema, ki se je dotaknemo najpogosteje. Če poiščem skupni imenovalec vseh pogovorov, ugotovim: »Vsako podjetje digitalno transformacijo razume drugače. Še več: pogosto posamezniki znotraj istega podjetja digitalno transformacijo razumejo popolnoma drugače.«

Študije prihodnosti dela World Economic Foruma1 napovedujejo, da bo do leta 2020 na račun tehnološkega razvoja pet milijonov delovnih mest manj, bo pa prav ta ustvaril 2,1 milijona novih delovnih mest. Le da za opravljanje novih delovnih mest ne bodo usposobljeni tisti, ki bodo delo izgubili. Največja rast zaposlovanja naj bi bila na področju arhitekture in inženiringa, računalništva in podatkovne analitike. To z objavo Oxfordske študije potrjuje tudi nemški Welt2, ki navaja, da je v ZDA zaradi napredne avtomatizacije ogroženih 47 % delovnih mest; na prvo mesto postavljajo administrativno-pisarniška, na drugo pa delovna mesta na področju transporta. Je pa digitalna transformacija na nekatera delovna mesta vplivala že v svoji prvi fazi, izpostavljam tiste, ki se v diskusijah pojavljajo najpogosteje.

Digitalni »CIO, CMO, CTO, CDO

Informacijska tehnologija se razvija in spreminja dnevno, zato se o vlogi vodij služb za informatiko (angl. Chief Information Officer, CIO v nadaljevanju) veliko piše in govori. Pred kratkim sem se pogovarjala s članom uprave slovenskega storitvenega podjetja, odgovornim tudi za področje digitalizacije. Z izjavo, da če bi v tem trenutku izbiral »CIO-ja«, to ne bi bil nujno informatik, temveč nekdo z izjemno kompleksnim znanjem obvladovanja procesov, s poudarkom na inovativnosti, me je spodbudil k prebiranju trendov. V povzetku študije, ki jo med direktorji informatike na letni ravni izvaja Harvey Nash3, avtorji zaključujejo, da je trenutno visoka atraktivnost poklica »CIO«, vendar je potrebno pri svojem delu biti kar se da kreativen in inovativen. Samo kreativen »CIO« lahko odgovorno prevzame vodenje sprememb; nove tehnologije in novi poslovni modeli zahtevajo preskok od operativnega razmišljanja v kreativno. Področja, ki se pripisujejo digitalnemu »CIO-ju«, so poslovna transformacija, tehnološka strategija in inovacije poslovnih modelov. Mora pa »CIO« čedalje bolj tesno sodelovati s področjem marketinga (angl. Chief Marketing Officer, CMO), področjem tehnologije (angl. Chief Technology Officer, CTO) in z novejšim področjem, ki pripada področju digitalne transformacije (angl. Chief Digital Officer, CDO) ter inovacij (angl. Chief Innovation Officer, CINO). Že leta 2013 je bil v HBR-ju4 objavljen odmeven članek, kjer avtor Daniel Burus predlaga, da vloga »CIO-ja«, glede na intenzivne in hitre tehnološke spremembe, preskoči v vlogo »CINO«. Vloga »CTO-ja« pa mora preskočiti iz področja tehnologije v področje transformacije. Digitalni »CTO« mora namreč imeti pregled nad preoblikovanjem vsakega posameznega poslovnega procesa, vključno s prodajo, trženjem, komunikacijo, z inovacijami, pa tudi njihovo medsebojno povezanost, s fokusom na uporabi novih tehnologij za prenovo procesov, produktov in storitev.

Mnenja, da se v trženju spremembe dogajajo najhitreje, so pogosta. »Digitalni »CMO« mora povezati raziskovalna dognanja, podatke, izsledke analize podatkov, obnašanje potrošnikov in mapiranje uporabnikove izkušnje. Ali z drugimi besedami: znati zajeti, obdelati, predvsem pa razumeti podatke, vendar jih nujno uporabiti za nekaj novega, inovativnega. Od pojma storitve je potreben preskok na pojem zaupanja,« o novi vlogi »CMO-ja« razmišlja Paul Berney5, soustanovitelj mobilnega svetovalnega in izobraževalnega podjetja mCordis.

Kot bi bilo včeraj, se spomnim povojev tudi javne razprave o ustreznosti in definiciji profila pred leti novo nastajajočega delovnega mesta za vodenje digitalne transformacije podjetij, »CDO-ja«. Analize kažejo, da se je po letu 2015 število zaposlitev na to delovno mesto precej zmanjšalo. Še vedno ni poenotene vloge tega profila, je pa jasno, da se nekatere aktivnosti podvajajo bodisi z informatiko bodisi s trženjem, procesi oz. tehnologijo ter z inovacijami, v osnovi pa mora »CDO« razumeti in obvladati še filozofijo digitalnega vodenja. Kar pa z drugimi besedami pomeni, da se vloga »CDO-ja« najde v različnih, že obstoječih funkcijah znotraj podjetja. Anketa, opravljena med 100 »CDO-ji« na LinkedInu6 v lanskem letu, pokaže, da so v predhodni karieri skoraj vsi opravljali delo »CIO-ja«, »CTO-ja« ali »CMO-ja«. Pred kratkim sem članu uprave slovenskega mednarodnega podjetja, ko je predstavil dejavnost na področju digitalne transformacije, zastavila vprašanje, če so že zaposlili »CDO-ja«. Odgovoril je: «Ne, ker nismo znali natančno definirati vloge, pa tudi, ker smo ugotovili, da mora z digitalizacijo dihati celo podjetje in ne zgolj posamezen človek ali tim znotraj njega.« Zelo podobno razlago lahko uporabimo za vlogo »CINO«; inovativnost se kot ključna kompetenca omenja prav pri vseh zgoraj navedenih delovnih mestih. Torej, tako kot z digitalno mora biti celotno podjetje prepojeno z inovativno kulturo.