Mag. Primož Kočar pozdravljeni. Kakšno je vaše poslanstvo na področju HRM?

Moje poslanstvo je usklajeno delovanje zaposlenih v zadovoljstvo podjetja in ljudi v praksi. Pred leti sem namreč opazil razkorak med teorijo in prakso na področju HRM. Na strani teorije obstaja ogromno različnih znanj, pristopov, metod. Vse želijo graditi most čez prepad, ki zeva na relaciji kapital-vodstvo-zaposleni. Omenjeni prepad se je poglabljal s spremembo vrednotenja dela v poslovnem procesu. Če je še 40, 50 let nazaj bilo čislano mojstrstvo in optimizacija proizvodnih procesov, se je, do današnjega dne, zaradi tehnološkega napredka, okrepilo znanje, inovativnost, ustvarjalnost ter krepitev splošne organiziranosti, kar je pravzaprav temelj uspešne blagovne znamke. Z globalizacijo je bila podjetjem omogočena razdelitev na »manjvredni« proizvodni in »večvredni« storitveni del. Podjetje pa je lahko dolgoročno uspešno le, če vsi deležniki v strukturi podjetja delujejo usklajeno. HRM oddelki namreč večkrat želijo implementirati razne dosežke teorije v prakso, pa nikakor ni zaznati opaznejših premikov v želeni smeri, poleg tega, da se za to porabi veliko časa. Ob tem pomislim, da morda zato, ker obstoječe metode obravnavajo vidike sodelovanja strokovno zapleteno, zelo podrobno, vendar razdrobljeno. Zato sem iskal celostno metodo, ki temelji na človeku, je preprosta za uporabnike in služi kot podpora vsem stebrom podjetja - lastnikom kapitala, vodstvu in ostalim zaposlenim.

To ste našli v posebni metodi?

To sem našel v tako imenovanem TEAM Tuning-u. Metoda, ki temelji na Evritmiji za podjetja, ki jo je razvila in zelo uspešno z izjemnimi rezultati implementirala na mednarodno prizorišče gospa Annemarie Erlich iz Nizozemske (Instituut voor eurythmie in werkgebieden). Imam veliko srečo, da sem njen neposredni učenec. Še danes me 92-letna gospa Erlich navdušuje s svojo dejavnostjo svetovanja velikim podjetjem, korporacijam, ne zamudim priložnosti, učiti se od nje kot kolega, sodelavec. Kot zanimivost - gospa Erlich je sicer že nekajkrat obiskala Slovenijo, nazadnje oktobra letos.

V kateri del segmaenta HRM uvrščate svoje storitve?

HRM delim na »trdi« in »prožni« del. Pod »trdi« mislim na tisti del, ki pokriva večinoma pravnoformalni vidik odnosa zaposlenih v podjetju. To so, postavljeni zunanji okvirji, ki morajo biti urejeni. Zaradi postavljenih jasnih ločnic ta del ne dopušča ravno pretirane ustvarjalnosti. Ko tovrstna ustvarjalnost prestopi okvire postavljenih pravil, to zaznamo kot kršenje in izigravanje zakonodaje. Zato je najbolje, da ta del opravijo za to usposobljeni pravniki.

»Prožni« del pa je pravzaprav tisti, ki opredeljuje bistvo HRM-ja. Ravno na novo postavljena vrednotenja podjetij so nagnila jeziček vrednosti v korist storitvam, s tem pa poudarila pomembnost in vrednost ljudi v procesu. Zdaj so, znanje, usposobljenost in motivacija zaposlenih, pomembnejši kot kadar koli, to pa se še kako pozna v bilancah podjetja.