Nedavne globalne, evropske in nacionalne raziskave nakazujejo vse večjo vrzel pri napredku na področju enakosti spolov na delovnem mestu. Epidemija COVID-19 je problematiko le še dodatno poglobila. Pri IBM-u na izziv odgovarjajo z naprednimi in k človeku usmerjenimi tehnologijami, med njimi prav posebno pozornost namenjajo umetni inteligenci (UI). Maja Stopajnik, izvršna direktorica financ in poslovanja, nam je zaupala, kako lahko tehnologije UI ne le pomagajo pri razrešitvi neenakosti spolov na delovnem mestu, temveč tudi, v primeru ustrezne implementiranosti, vodijo inovacije in napredek.

Maja Stopajnik, izvršna direktorica financ in poslovanja, IBM

Čeprav je pandemija COVID-19 poglobila razsežnosti digitalizacije, uvedla nove poslovne modele in spremenila način dela, ni ogrozila raznolikosti kot enega izmed strateških poslovnih temeljev IBM. Po podatkih nedavno objavljene študije IBM-ovega Inštituta za poslovno vrednost enakost spolov za 70 % globalnih podjetij še vedno ni prednostna naloga.

Ali je pandemija COVID-19 problematiko enakosti spolov na delovnem mestu še dodatno poglobila?

Izsledki študije »Ženske, vodstvo in zamujene priložnosti« opozarjajo na okrnjeno število žensk na vodstvenih položajih – v primerjavi z letom 2019 letošnje leto tako beleži vse manj žensk, ki zasedajo vlogo menedžerjev, direktorjev in podpredsedniških mest. To je opazno tudi v regiji CEE, kot je razvidno iz poročila Svetovnega gospodarskega foruma o razliki med spoloma (2021), kjer je Slovenija z 41. mestom blizu evropskega povprečja. Kot družba imamo na tem področju še veliko dela; zato je bistveno, da se osredotočimo na vzpostavljanje okolja, ki podpira ženske in hkrati naslavlja izzive, s katerimi se vsakodnevno srečujejo – npr. pogosto v vlogi glavnih skrbnikov družine.

Skozi pandemijo smo pomembno pozornost posvetili empatiji – redno smo usposabljali 30.000 menedžerjev, ki so nenehno preverjali počutje svojih ekip. V letu 2020 so ženske predstavljale 34 % naših zaposlenih, kar je več kot leta 2019; v povprečju so zabeležile 36 % napredovanj.

Za pridobitev in ohranjanje kakovostnega kadra je treba pogledati onkraj klasične izobrazbe ter zaposlenim nuditi možnost nenehnega razvoja novih znanj in veščin.

Kako lahko umetna inteligenca in napredne tehnologije pripomorejo k povečanju enakih možnosti?

Trenutno smo v razburljivem času razvoja UI. Ta razsežna tehnologija narekuje popolnoma nove načine dela – od tega, kako delamo, se učimo in medsebojno komuniciramo. UI lahko izloči atribute, ki vodijo v pristranskost, hkrati pa na podlagi strojnega učenja prepoznava potencialne pristranskosti, še zlasti nezavedne, ki jih je kot takšne težko identificirati v postopkih odločanja – in na te opozori menedžerje. Če povzamemo, ima UI ključno vlogo na dveh pomembnih področjih: zagotavljanju dostopa do enakih zaposlitvenih možnosti vsem kvalificiranim kandidatom in podpori kadrov ter menedžerjem pri sprejemanju odločitev o zaposlovanju.