Danes so zaposleni razpeti med zahteve dela, pričakovanja družbe ter lastne interese in potrebe. Kako zadovoljiti vse deležnike? Zagotovo ni preprosto. Delodajalci z različnimi aktivnostmi spodbujajo in včasih celo nagrajujejo stalno prisotnost na delovnem mestu (kljub bolezni), hkrati
pa vedno bolj aktivno skrbijo za aktivnosti, ki zaposlenim odpirajo številne možnosti do osebnega blagostanja.

Nekatere posameznike motivirajo dosežki, uspeh, priznanje in denar, druge notranje ravnovesje, dober spanec ter skrb zase. Bogati so tisti, ki jim uspe najti ravnovesje. Manj uspešni pa se lahko zatečejo v bolezenska stanja (t.i. psihosomatska obolenja), iščejo izhod v povečanih in intenzivnih športnih aktivnostih, nekateri tudi v manj zdravih odvisnostih.