Članek je objavljen v reviji april/maj 2020

Danes so zaposleni razpeti med zahteve dela, pričakovanja družbe ter lastne interese in potrebe. Kako zadovoljiti vse deležnike? Gotovo ni preprosto. Delodajalci z različnimi aktivnostmi vzpodbujajo in včasih celo nagrajujejo stalno prisotnost na delovnem mestu (kljub bolezni), hkrati pa vedno bolj aktivno skrbijo za aktivnosti, ki zaposlenim odpirajo številne možnosti do osebnega blagostanja.