Lahko močan občutek smiselnosti lastnega življenja, občutek, da vemo, zakaj smo na tem svetu, vpliva na fizično in umsko zdravje ter izboljša splošno kakovost življenja? Znanstvene raziskave kažejo, da lahko, da celo zmanjša umrljivost1.

V študiji1, ki je vključila skoraj 7.000 posameznikov, starejših od 50 let, so sodelujoči z najvišjo stopnjo življenjskega smisla imeli kar 2,24-krat manjše tveganje za smrt. Zakaj? Mehanizmi, ki se skrivajo za tem, so lahko vedenjski, npr. bolj zdrav življenjski slog, ali pa fiziološki, kot je zaščita pred stresom in izgorevanjem. Vsekakor pa je odsotnost življenjskega smisla psihosocialni dejavnik tveganja, na katerega lahko z določenimi ukrepi načrtno vplivamo.