Kadroviki smo si enotni, da je izkušnja taborništva v življenjepisu kandidata vredna pozornosti, povezujemo jo
s preživetjem v naravi in iznajdljivostjo, ko pa pogledamo pod površje, ugotovimo, da ta izkušnja človeka naredi bogatejšega za še marsikatero življenjsko situacijo. O programu izobraževanja, vodenju in taborniškem življenju sem se pogovarjala z Matejem Radinjo, starešino taborniškega rodu, profesionalno mladim raziskovalcem na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljubljani. Svojo taborniško pot je začel kot osemletni deček, bil sedem let vodnik ter opravljal različne funkcije v rodu.

Za nami je nenavadno poletje, ko smo bili prikrajšani za potovanja in neprestano pod vplivom omejitev in ukrepov ter predvsem negotovosti glede epidemije. Kot starša so me letos daleč najbolj prepričali taborniki, saj so imeli že v začetku maja izdelanih več scenarijev za izvedbo poletnega tabora. Ko sem otroka predajala v njihove roke, sem bila povsem mirna, ob pozdravu starešine rodu Bičkova skala pa sem pomislila, da bi takšnega sodelavca imela v vsakem kolektivu, takšnega vodjo pa bi gotovo potrebovalo marsikatero podjetje.

Ko v življenjepisu preberem, da je bil nekdo taborniški vodnik, zame takoj dobi pet dodatnih točk kot kandidat. Kaj so vrline dobrega taborniškega vodnika?

Ena izmed najpomembnejših vrlin je odgovornost, ki se odraža v odnosu do otrok, njihovih staršev, ostalih prostovoljcev in sebe. Tako se odgovornost manifestira v različnih dejanjih npr. priprava in izvajanje dobrega programa za otroke; ustrezna komunikacija s starši; pravočasno izvajanje nalog v rodu, kjer sodeluje z drugimi prostovoljci; skrb za lastno motivacijo in dobro počutje v vlogah, ki jih sprejema. Če želijo mladi prevzete dolžnosti dobro opravljati, morajo med letom ob vseh šolskih/študijskih obveznostih taborništvu nameniti precej časa (okvirno 500 ur/leto), posledično razvijajo delovne navade in se učijo upravljanja s svojim časom. Hkrati razvijajo sposobnosti dela v timu, vodenja in proaktivnosti, ki so vse ključne vrline za dobrega vodnika.