Kaj je pomembnejše pri vodenju, strast ali razum? In kdo premore več strasti in kdo več razuma? So to ženske, so to moški, so to starejši, so to mlajši? Ni lahko podati enoznačnih odgovorov. Obstajajo velike in majhne skrivnosti učinkovitega vodenja in sodelovanja v timih, o čemer smo se pogovarjali z Matejem Potokarjem, generalnim direktorjem Microsoft oddelka za storitve in pomoč uporabnikom (CSS) za Zahodno Evropo.

Na uho mi je prišlo, da v podjetju Microsoft slovite po učinkovitih in uravnoteženih timih. Kakšen je pravzaprav uravnotežen tim?

Definicija uravnoteženega tima je lahko zelo kompleksna, lahko pa tudi zelo enostavna. Uravnoteženost s tujko imenujemo diverzifikacija. To pa ne pomeni le uravnoteženosti po spolu, temveč tudi po starosti, sposobnostih, narodnosti …, kot tudi daje poudarek na to, da se v timu znajdejo tudi hendikepirane osebe, recimo invalidi. Tovrstno obliko diverzifikacije sem tudi sam doživel, zlasti v ZDA, saj sem delal v takih skupinah in me je ravno ta raznolikost izjemno obogatila. V Evropi pa se uravnoteženost timov zelo hitro spelje na diskusijo o tem, ali je v timih zastopanih dovolj žensk in tako spol predstavlja skorajda edino obliko diverzifikacije. V tehnoloških podjetjih, kot je Microsoft, skušamo ozavestiti, da so v timih pomembni tako moški kot ženske, še zlasti zato, ker je v takih podjetjih velik izziv privabiti ženske. Če pogledamo naš izobraževalni sistem, vidimo v tem segmentu predvsem moško populacijo. Izkušnje, ki jih imamo, pa kažejo na to, da so dekleta, ki se odločijo za študij za tehnološke poklice in potem tudi za grajenje profesionalne kariere, izjemno kakovosten kader.

Kar se tiče vodstvenih timov, pa se mi zdi nujna uravnoteženost po spolu, saj vemo, da ženske in moški prinašamo v to polje različne kompetence in različne veščine in prava kombinacija le-teh je recept za uspeh.

Kdaj se je v IT-industriji, ki je dolga leta zaposlovala pretežno moške, po vašem mnenju zgodil preobrat?

Vsaj zadnjih deset let je ta tema visoko na agendi. Zdi se mi, da je gospodarska kriza 2008/2009 pripeljala do tega, da se je na številnih področjih zgodil »reset« in začeli smo si zastavljati vprašanja o stvareh, ki so se nam do takrat zdela najbolj normalna. Takrat smo tudi v tehnoloških podjetjih spoznali pomembnost uravnoteženosti timov po spolu. Sam se zelo dobro spomnim neke raziskave, ki je postregla s podatkom, da 90 odstotkov vseh nakupnih (nabavnih) odločitev sprejmejo ženske. Ali ni to dovolj dober argument, da tudi na strani ponudnikov odločitve sprejemajo ženske? To so bile povsem racionalni argumenti, ki so pripeljali do večje uravnoteženosti timov v poslovnih okoljih.

Torej ženske s povsem ekonomskega vidika bogatijo vaše podjetje?

Pa še kako.

Dotakniva se še malo bolj vodenja. Kaj so po vašem mnenju prednosti ženskega in kaj prednosti moškega vodenja in kaj slabosti?

Posploševanje o tem, da imajo ženske v celoti drugačne kompetence in veščine, je pretirano. Vsi pa vemo, da imajo ženske bistveno bolje razvito čustveno inteligentnost, bistveno večjo sposobnost večopravilnosti, kar je tudi znanstveno dokazano. Sposobnost večopravilnosti je zelo dobrodošla. Oboje pa je lahko tudi slabost. Če npr. preveč čustveno gledaš na določene zadeve, tudi ni najbolj učinkovito. Res je, da smo ljudje čustvena in socialna bitja, in tako je delati v kolektivu, kjer sta navzoča oba spola, veliko bolj prijetno, bolj kreativno in bistveno bolj naravno.

Zelo je pomembno, da znamo tudi strast usmerjati. Če je strast prevelika, obstaja nevarnost, da ne znamo več kontrolirati svojih čustev. To pa v poslu nikoli ni dobro.