Delovno okolje pretresajo demografski šoki in spremembe delovnih vrednot, oboje pa je povezano s spremembami med generacijami. Delovno prebivalstvo se stara, mlajše generacije prihajajo na delo z različnimi vrednotami in pogledi, različnimi stili komunikacije in različnimi načini učenja, kar sproža novo dinamiko upravljanja starostne raznolikosti.

S podaljševanjem delovne dobe se generacijska raznolikost povečuje in tako danes v delovnih okoljih sobiva kar 5 različnih generacij. Generacije identificiramo po kronološkem času rojstva. To so: