Splošno je znano, da pripadniki iste generacije razvijejo podobna stališča in prepričanja, ki temeljijo na skupnih in deljenih izkušnjah1. Vsaka generacija se razlikuje od tiste pred njo, tako po že omenjenih vrednotah in stališčih kot tudi po načinu oblačenja, odnosu do dela, denarja, materialnih dobrin, po načinu komuniciranja, vzgoji otrok2. Generacije si ne moreš izbrati in ni nujno, da se zavedaš, da ji pripadaš. Deljene izkušnje na določeni razvojni stopnji oblikujejo podobne lastnosti (stališča, vrednote, osebnost), kar lahko razlikuje eno generacijo od druge.