V antiki so nadvse cenili modrost starejših in imeli do njih nadvse spoštljiv odnos. Z vedno več dela, pa se je ta spoštljivost izgubljala. S tem pa so se siromašile celotne družbe, ki niso več znale, morda tudi hotele, vtkati znanja starejših v razvoj družbe. Dolgoživa družba potrebuje aktivne, ustvarjalne in motivirane ljudi, ne glede na starost. In to lahko dosežemo le z boljšim medgeneracijskim sodelovanjem in zlasti prenosom znanja med generacijami in to v obe smeri.

Dolgoživa družba, kakršna postaja tudi slovenska, potrebuje trde stebre za zagotavljanje kakovosti bivanja vseh generacij. Kot prikazuje spodnja slika, lahko k temu pripomorejo odprtost in fleksibilnost trga dela in izobraževanja, samostojno življenje vseh generacij, oblikovanje okolja za aktivno staranje in vključenost v družbo