MEDGENERACIJSKO UČENJE ZA URESNIČEVANJE STRATEGIJE DOLGOŽIVE DRUŽBE

DANIJELA BREČKO, DIREKTORICA INŠTITUTA SOFOS

Facebook
LinkedIn

Znanje narašča vse hitreje in riše ekspotencialno krivuljo, kar daje medgeneracijskemu učenju nov izziv in nov čar.

V antiki so nadvse cenili modrost starejših in imeli do njih nadvse spoštljiv odnos. Z vedno več dela, pa se je ta spoštljivost izgubljala. S tem pa so se siromašile celotne družbe, ki niso več znale, morda tudi hotele, vtkati znanja starejših v razvoj družbe. Dolgoživa družba potrebuje aktivne, ustvarjalne in motivirane ljudi, ne glede na starost. In to lahko dosežemo le z boljšim medgeneracijskim sodelovanjem in zlasti prenosom znanja med generacijami in to v obe smeri.
 

Dolgoživa družba, kakršna postaja tudi Slovenija, potrebuje trde stebre za zagotavljanje kakovosti bivanja vseh generacij. Kot prikazuje spodnja slika, lahko k temu pripomorejo odprtost in fleksibilnost trga dela in izobraževanja, samostojno življenje vseh generacij, oblikovanje okolja za aktivno staranje in vključenost v družbo.