Kar 14 odstotkov od 1.200 največjih podjetij na svetu je zamenjalo predsednika uprave v začetku leta 2016. Cilj v večini primerov niso bili slabi poslovni rezultati podjetja, ampak želja po strateški prenovi, največkrat po digitalizaciji podjetja. Uspehi menjave so zastrašujoči. Namesto izboljšav je več kot polovica vseh podjetij, ki so zamenjala predsednika uprave, dosegla v prvem letu po menjavi le poslabšanje svojih rezultatov. Cilj tega članka je prikaz verodostojnosti vzorca raziskave, detajlna analiza podjetij, ki so zamenjala predsednika uprave v začetku leta 2016 ter predlog alternativnih smernic za digitalizacijo vašega podjetja.

V okviru naših raziskav za knjigo (P)ostanite prvi na svetu1 smo pri AV.consultingu analizirali 1.200 največjih delniških družb na svetu iz nefinančnih sektorjev, za katere smo iz naše podatkovne baze zbrali različne finančne kazalce poslovanja za leta 2008 do 2015 ter osebnostne lastnosti njihovih predsednikov uprav, iz katerih smo razvili ključne štiri sposobnosti svetovnih prvakov: samozavest, disciplina, prepričljivost in odločnost. V sliki 1 so prikazani osnovni segmenti našega vzorca.