MENTOR NA DUNAJU IN MENTORIRANEC V SAO PAOLU

BRIGITA VONČINA, UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PSIHOLOGINJA, UKVARJA SE Z ZAPOSLOVANJEM IN IZOBRAŽEVANJEM, ZAPOSLENA JE NA CENTRALNI SLUŽBI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE, MATIC KADLIČEK, UNIV. DIPL. PSIH., KADROVSKI PSIHOLOG (TRGOTUR, D. O. O.) IN DIREKTOR (VIDEO CENTER, D. O. O.), JANJA BREZNIK, PSIHOLOGINJA, KI JO NAJBOLJ ZANIMA POČUTJE IN (SO)DELOVANJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI, HR-PARTNERKA V PODJETJU A1 SLOVENIJA IN BLANKA TACER, USTANOVITELJICA KADROVSKO-IZOBRAŽEVALNEGA PODJETJA SKUPINA PRIMERA, D. O. O. IN SOORGANIZATORKA DOGODKOV POZITIVNE PSIHOLOGIJE

Facebook
LinkedIn

Mentorstvo ni pomembno le na začetku karierne poti, ampak tudi v okviru kariernih prehodov in omogoča strmejšo učno krivuljo in pogosto ključen časovni prihranek za organizacijo in posameznika.

Vir: Unsplash

V sodobnem času smo priča vse večji kompleksnosti dela, za posameznika v delovnem procesu pa je zelo pomembna njegova usmerjenost k učenju in pridobivanju kompetenc. Tako vse večjo vlogo pridobiva mentorstvo, saj se znotraj istega poklica delovne naloge spreminjajo hitreje kot v preteklosti. Mentorstvo ni pomembno le na začetku karierne poti, temveč tudi pozneje v okviru kariernih prehodov in omogoča strmejšo učno krivuljo in pogosto ključen časovni prihranek za organizacijo in posameznika.

Na izzive in potrebe po mentorstvu so se poleg naprednejših podjetij že odzvale tudi različne iniciative z neformalno obliko mentorstva (npr. v Slovenski kadrovski zvezi in Zavodu Ypsilon). Avtorji prispevka smo sodelovali v projektu Superpsiholog, kjer smo se pri mentoriranju močno naslanjali na evropski (EFPA) kompetenčni model za supervizirano prakso psihologov za pridobitev certifikata EuroPSY.

Najkoristnejša oblika je zagotovo klasično mentoriranje, kjer mentor in njegov varovanec delo opravljata skupaj. Vendar pa vse pogostejše delo preko večjih razdalj ali organizacijskih postavitev mentorstva sili k drugačnim rešitvam. Predvsem kadar podjetje deluje na več lokacijah, ki so geografsko lahko oddaljene tudi po več tisoč kilometrov. Ne glede na obliko izvajanja daljavo je precejšen izziv, kako pridobiti zanesljive informacije o teh kompetencah. S tem smo se soočili avtorji članka, ki smo v projektu Superpsiholog mlade psihologe mentorirali na daljavo, ker so bili zaposleni bodisi v drugi organizaciji bodisi so bili iskalci zaposlitve. V nadaljevanju smo strnili nekaj možnih virov informacij pri mentoriranju na daljavo, ki lahko s pomočjo kratkih primerov mentorski par vodi skozi učni proces v varni situaciji.