V sodobnem času smo priča vse večji kompleksnosti dela, za posameznika v delovnem procesu pa je zelo pomembna njegova usmerjenost k učenju in pridobivanju kompetenc. Tako vse večjo vlogo pridobiva mentorstvo, saj se znotraj istega poklica delovne naloge spreminjajo hitreje kot v preteklosti. Mentorstvo ni pomembno le na začetku karierne poti, temveč tudi pozneje v okviru kariernih prehodov in omogoča strmejšo učno krivuljo in pogosto ključen časovni prihranek za organizacijo in posameznika.

Na izzive in potrebe po mentorstvu so se poleg naprednejših podjetij že odzvale tudi različne iniciative z neformalno obliko mentorstva (npr. v Slovenski kadrovski zvezi in Zavodu Ypsilon). Avtorji prispevka smo sodelovali v projektu Superpsiholog, kjer smo se pri mentoriranju močno naslanjali na evropski (EFPA) kompetenčni model za supervizirano prakso psihologov za pridobitev certifikata EuroPSY.