»Kaj lahko država naredi za gospodarstvo?« so se spraševali udeleženci dialoga o razvoju kadrov in poslovnih izboljšavah, ki ga je organiziral Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z drugimi institucijami, vključno s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je dogodek podprla. Razvoj kadrov, izboljšave poslovnih procesov in sofinanciranje iz evropskih sredstev je priložnost, ki jo program Kompetenčni centri za razvoj kadrov nudi podjetjem in njihovim kadrovikom.

Predstavljeno je bilo delo kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in njihova vloga, ki lahko poveže usposabljanja z izboljšavami poslovnega procesa ter posreduje pomembne informacije iz prve roke v nacionalni izobraževalni sistem (tako za mlade kot tudi za izobraževanje odraslih). Srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 120 udeležencev, je bilo razdeljeno po panožnih diskusijskih omizjih, udeleženci so lahko poslušali 11 predstavitev strokovnjakov in predstavnikov gospodarstva ter imeli priložnost razprave pri omizjih.