Razvoj tehnologije, globalne spremembe in večgeneracijska delovna sila krojijo prihodnost dela. Ob izkoriščanju prednosti digitalne tehnologije, v prihodnost usmerjene organizacije v središče postavljajo zaposlene, njihov vsestranski razvoj in zadovoljstvo. Pri tem ima eno najpomembnejših vlog mentorstvo.

Družbene, tehnološke in ekonomske spremembe močno vplivajo na način dela in delovna okolja. Tehnologija in umetna inteligenca na posameznih področjih že nadomeščata človeka. Spreminjajo se vloge zaposlenih, kar od njih zahteva nova znanja, veščine in kompetence. Bitka za talente je vse ostrejša. Mlajše generacije, ki ne poznajo sveta brez interneta in cenijo osebno svobodo in pravico izbire, počasi prevzemajo primat in pred delodajalce postavljajo drugačna pričakovanja. Želijo si priložnosti in njim prilagojen osebni razvoj. Kombinacija družbenih sprememb, odnosa do dela in pričakovanj, skupaj s svobodo, ki jo prinaša digitalna tehnologija, se zoperstavlja tradicionalnim pristopom vodenja1 in vlogi HR. Vprašanja o tem, kako se v organizacijah pripraviti na nepredvidljivo in neznano prihodnost, kako se bodo morali spremeniti zaposleni, kako bomo pritegnili, motivirali in zadržali talente, ki jih bomo potrebovali, so postala naša stalnica.