Profesor Robert Putnam v svoji knjigi »Bowling Alone« raziskuje ozadje hitrega upada številnosti vezi in druženja med ljudmi (oz. upada socialnega kapitala na vseh ravneh družbe), ki se je začel dogajati v razvitem svetu po letu 1960. Ljudje se v zadnjih desetletjih veliko manj udeležujejo skupnih družabnih dogodkov, kjer se tvorijo povezave med njimi in so pri vsakodnevnih opravilih vse bolj osamljeni oz. brez pristnih povezav z drugimi ljudmi.