MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU TER NJEN VPLIV NA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE ZAPOSLENIH

MAJDA ZRIM, PROF. PED. IN SOC., REHABILITACIJSKI TEHNOLOG, URI-SOČA, CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO, ENOTA MURSKA SOBOTA IN BRIGITA ŠAVEL, DIPL. ING. TEKST., REHABILITACIJSKI TEHNOLOG, URI- SOČA, CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO

Facebook
LinkedIn

Motivacija je eden ključnih dejavnikov, ki pomembno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, hkrati pa ima pomemben vpliv na uspešnost organizacije. Pri zaposlenih se kaže kot tista prijetna energija in zagon, da bi dosegli pričakovanja in cilje podjetja. Motivacija posameznika spodbudi, da v delo vloži vsa svoja znanja in trud, čemur sledijo boljši delovni rezultati na eni strani ter hkrati dobro počutje, občutki koristnosti in uspešnosti na strani zaposlenega. Zadovoljstvo zaposlenih na osebni ravni pa gotovo pomembno vpliva tudi na njihovo dobro psihofizično počutje in zdravje nasploh.

Motivacija je silovita in zapletena moč, ki sproža naša dejanja. Motivacija sama po sebi ni zaznaven fenomen, temveč sila, skrita za posledičnim vedenjem. Neko obnašanje ima lahko veliko možnih motivov. Tako je nekdo lahko motiviran za telovadbo, ker