Ker delo predstavlja eno glavnih, če ne kar najbolj pomembno obveznost v sodobni družbi, so vprašanja pomena tudi v kontekstu razumevanja nastanka bolezni in zdravja. Psihološke raziskave ponujajo različne odgovore na vprašanja nagrajevanja pri delu, ampak vseeno lahko iz njih povzamemo nekaj jasnih zaključkov.

Meta analiza 92 različnih vzorcev zaposlenih je kljub neenotnosti raziskav pokazala, da povezanost višine plače z zadovoljstvom pri delu znaša r=.15, z zadovoljstvom z višino plače pa r=.237 Primer: dobro plačani odvetniki (148.000 USD letno) so bili manj zadovoljni z delom,19 kot varuške v vrtcu (23.500 USD na leto);10