MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZA VEČJO PRODUKTIVNOST

FRANCI ČEČ, direktor ZD Radeče

Facebook
LinkedIn

Vodje v podjetjih stremijo k doseganju in ohranjanju motivacije zaposlenih, ki je bistveni dejavnik vzdrževanja visoke stopnje produktivnosti. K motivacijskim dejavnikom uvrščamo zavzetost zaposlenih, krepitev njihove vloge v organizaciji, ustrezen sistem nagrajevanja in pozitivno delovno okolje. Našteti dejavniki se medsebojno prepletajo, zato s stimuliranjem enega od njih blagodejno vplivamo na vse.

 

Vodje v podjetjih stremijo k doseganju in ohranjanju motivacije zaposlenih, ki je bistveni dejavnik vzdrževanja visoke stopnje produktivnosti. K motivacijskim dejavnikom uvrščamo zavzetost zaposlenih, krepitev njihove vloge v organizaciji, ustrezen sistem nagrajevanja in pozitivno delovno okolje. Našteti dejavniki se medsebojno prepletajo, zato s stimuliranjem enega od njih blagodejno vplivamo na vse.

Nadrejeni skrbijo za boljšo zavzetost podrejenih z aktivno komunikacijo in njihovim vključevanjem v proces sprejemanja odločitev, pri čemer uporabljajo tehnike