Inovativna in hitro odzivna podjetja z zavzetimi zaposlenimi ustvarjajo nove priložnosti. Zato veliko pozornosti namenjamo strokovnemu in osebnemu razvoju zaposlenih, s spreminjanjem organizacijske kulture, s čimer se spreminja tudi kadrovska funkcija. Želimo zaposlenim zagotavljati delovno okolje, v katerem bodo zadovoljni in motivirani in ki jih bo spodbujalo k iskanju drugačnih načinov razmišljanja.

Za razvoj potencialov in motiviranje zaposlenih smo razvili celovit ekosistem aktivnosti, ki vključuje tako »trde« kot »mehke« dejavnike. Tako imamo na eni strani že uveljavljen in natančno razdelan sistem nagrajevanja zaposlenih v obliki stimulacij, nedenarnih nagrad in napredovanj, osnova česar so strukturirani ocenjevalno-razvojni pogovori, ob tem pa so zaposlenim na voljo tudi različne druge ugodnosti, kot so uporaba službenih mobilnih telefonov, možnost preventivnega zdravljenja v zdraviliščih, izvajamo aktivnosti za obvladovanje stresa in preprečevanje izgorevanja, na voljo je dodatno pokojninsko zavarovanje, vsako leto lahko izbiramo med več kot 300 izobraževanji, ki jih zberemo v posebnem programu izobraževanj, zaposlene vključujemo v različne aktivnosti za nadgradnjo internih aktivnosti, starši majhnih otrok imajo možnost fleksibilnega delovnega časa, za otroke pripravljamo počitniške delavnice in še marsikaj. Osnovni namen tovrstnih aktivnosti je zagotavljanje delovnega okolja, v katerem se zaposleni dobro počutimo.

Sistem nagrajevanja temelji na strukturiranih ocenjevalno-razvojnih pogovorih, ki potekajo dvakrat na leto in na katerih se skozi pogovor oceni doseganje postavljenih ciljev za določeno obdobje.

Sistem nagrajevanja

Sistem nagrajevanja temelji na strukturiranih ocenjevalno-razvojnih pogovorih, ki potekajo dvakrat na leto in na katerih se skozi pogovor oceni doseganje postavljenih ciljev za določeno obdobje. Pri tem so cilji zaposlenih usklajeni s cilji posamezne organizacijske enote in podjetja kot celote. Za nagrajevanje zaposlenih imamo na voljo tako denarno kot nedenarno nagrajevanje. In če je denarno nagrajevanje povezano z doseganjem ciljev, so nedenarne nagrade namenjene nagrajevanju »majhnih zmag« med letom. V naboru tovrstnih nagrad so, na primer, izobraževanje oziroma udeležba na konferenci po želji zaposlenega, masaža, antistresni vikend v toplicah, boljši mobilni telefon itd. Ob tem imamo zaposleni tudi možnost, da pohvalimo svoje sodelavce, in sicer po aplikaciji za podeljevanje značk, ki je na voljo v sistemu Success Factors (portal za zaposlene in vodje). Izbiramo lahko med različnimi značkami, oblikovanimi kot ikone z motivacijskimi posvetili, in sicer za »timsko sodelovanje«, »odlično delo«, »izreden dosežek« itd.

Zaposleni se seveda med seboj razlikujemo tudi po tem, kaj koga motivira. Zato je pomembno, da vodja zelo dobro pozna svoje sodelavce in da pozna, kateri način je najprimernejši, da nekoga pohvali, spodbudi in dodatno motivira. Denarna nagrada prinaša predvsem kratkoročno zadovoljstvo, medtem ko je na dolgi rok potrebno kombinirati različne možnosti nagrajevanj in spodbud.

Zgodba z naukom