Inovativna in hitro odzivna podjetja z zavzetimi zaposlenimi ustvarjajo nove priložnosti. Zato veliko pozornosti namenjamo strokovnemu in osebnemu razvoju zaposlenih, s spreminjanjem organizacijske kulture, s čimer se spreminja tudi kadrovska funkcija. Želimo zaposlenim zagotavljati delovno okolje, v katerem bodo zadovoljni in motivirani in ki jih bo spodbujalo k iskanju drugačnih načinov razmišljanja.

Za razvoj potencialov in motiviranje zaposlenih smo razvili celovit ekosistem aktivnosti, ki vključuje tako »trde« kot »mehke« dejavnike. Tako imamo na eni strani že uveljavljen in natančno razdelan sistem nagrajevanja zaposlenih v obliki stimulacij, nedenarnih nagrad in napredovanj, osnova česar so strukturirani ocenjevalno-razvojni pogovori, ob tem pa so zaposlenim na voljo tudi različne druge ugodnosti, kot so uporaba službenih mobilnih telefonov, možnost preventivnega zdravljenja v zdraviliščih, izvajamo aktivnosti za obvladovanje stresa in preprečevanje izgorevanja, na voljo je dodatno pokojninsko zavarovanje, vsako leto lahko izbiramo med več kot 300 izobraževanji, ki jih zberemo v posebnem programu izobraževanj, zaposlene vključujemo v različne aktivnosti za nadgradnjo internih aktivnosti, starši majhnih otrok imajo možnost fleksibilnega delovnega časa, za otroke pripravljamo počitniške delavnice in še marsikaj. Osnovni namen tovrstnih aktivnosti je zagotavljanje delovnega okolja, v katerem se zaposleni dobro počutimo.