MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V STORITVENI DEJAVNOSTI

GREGOR RAJŠP, direktor menedžmenta človeških virov in organizacije v Mercator, d. d. in Predsednik upravnega odbora Slovenske kadrovske zveze

Facebook
LinkedIn

Vprašanje, ki vedno znova izziva organizacije, je, kako motivirati in izboljšati učinkovitost med delavci v prvih vrstah, ljudmi, ki dejansko ustvarjajo uporabniško izkušnjo, izkušnjo, ki jo podjetja nudijo strankam.

Zdi se, da je motivacija zaposlenih preprosta. In to tudi je - v teoriji. Toda medtem ko je zasnova motivacije lahko preprosta, je motiviranje zaposlenih v resničnih situacijah veliko bolj zahtevno. Od vodij se pričakuje, da razumejo, kaj motivira vsakega posameznika v njegovi ekipi in kako se z zaposlenimi ustrezno upravlja. Kako zahtevno vprašanje za voditelje, zlasti tiste z velikimi ali razpršenimi skupinami in tiste, ki so že preobremenjeni z lastnimi delovnimi nalogami.

Vodje se po navadi spodbuja, da se zanašajo na pristop korenčka in palice za motivacijo,