MREŽENJE – KLJUČ DO ZAPOSLJIVOSTI

MATEJKA LETNAR, študentka magistrskega študija Univerze na Primorskem Fakultete za management, smer management

Facebook
LinkedIn

DR. KLEMEN ŠIROK, univ. dipl., sociolog kadrovsko-menedžerske smeri, izredni profesor na Fakulteti za management in Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem

Zaposljivost je dinamičen proces. Spremembe narave dela in poklicev zahtevajo nenehno prilagodljivost. Za hitrejše prehode v zaposlitev in ohranjanje zaposljivosti sta potrebna znanje in dostop do iskanja poti do delodajalcev.

V vse bolj zabrisani meji med zasebnim in poklicnim življenjem so medsebojne vezi, ki jih vsakodnevno ustvarjamo, pomemben vir informacij zaposlitvenih priložnosti.

Zaposlitev je dinamičen vseživljenjski proces

Zaposlitev je dinamičen proces. Biti zaposljiv je vse bolj psihološko-socialna dimenzija s poklicem povezanih lastnosti, ki spodbujajo in zahtevajo prilagodljivost v zaznavah in delovanju posameznika, da ohranja in povečuje možnosti za stabilno in primerno zaposlitev. Obljuba o zaposljivosti, ki je bila v preteklosti dana ob izbiri poklica, danes iskalcem zaposlitve pomeni zgolj priložnost, kako sebe predstaviti in tržiti skozi osebna merila uspeha, vrednot in interesov. Ker prehod na trg dela ni enostaven in samodejen, ima brezposelnost širše ekonomske in družbene posledice izključenosti. V ospredju je tako veliko različnih dejavnikov, ki jih mora vsak sam prepoznati za uresničitev lastnih poklicnih priložnosti. Vse bolj pomemben vir informacij, ki omogočajo (boljše) zaposlitvene možnosti, so tudi socialne vezi mreženja, ustvarjene s poklicnimi in zasebnimi vsakodnevnimi sodelovanju. Karierna pot je torej vseživljenjski proces dela, učenja in priložnosti, ki z navezovanjem stikov omogočajo boljše zaposlitvene možnosti na področju dela in