Mega trendi, kot so globalizacija, demografske in družbene spremembe, izjemno hiter razvoj tehnologij in pomanjkanje različnih virov, izrazito vplivajo tudi na delo v prihodnosti. Vemo, da moramo v organizacijah razviti drugačne voditeljske stile in načine upravljanja talentov, vzpostaviti drugačne načine oblikovanja organizacije in timov ter prakse dela, ki bodo odražale tudi pričakovanja ljudi, ki šele vstopajo v naše organizacije, in bodo ne nazadnje oblikovali drugačno kulturo.

Kot odziv na trende smo v Danfoss Trati že leta 2014 oblikovali delovno področje, ki smo ga poimenovali Delo v prihodnosti. Danes je v projekt vključenih več kot 40 zaposlenih iz različnih oddelkov, nivojev in starostnih skupin. S tem projektom ne spoznavamo samo dela v prihodnosti, temveč odpiramo veliko širše teme, ki vplivajo na naše poslovanje. Koncept smo delili že s številnimi podjetji in tako se je rodila ideja, da se povežemo ter skupaj, tudi z drugimi predstavniki velikih organizacij, razmišljamo o izzivih dela v prihodnosti tudi na skupnem hekatonu.