V starogrškem preročišču Delfi je nad vhodom visel napis: Spoznajte samega sebe. Ljudje so množično obiskovali to preročišče z namenom, da izvedo, kdo pravzaprav so. Še danes si ljudje postavljamo podobna vprašanja, večina nas išče odgovor na vprašanje: Kdo sem? Kje so moje priložnosti? Kaj je moje poslanstvo in zakaj sem poklican?

Ne more biti naključje, da slovenski izraz poklic tako razodeva vse skrivnosti načrtovanja kariere v eni sami besedi. Toda pojdimo lepo po vrsti. Kaj bomo počeli v življenju in kako uspešni bomo, je odvisno od več dejavnikov, na grobo pa bi jih lahko delili na tri skupine: