V starogrškem preročišču Delfi je nad vhodom visel napis: Spoznajte samega sebe. Ljudje so množično obiskovali to preročišče z namenom, da izvedo, kdo pravzaprav so. Še danes si ljudje postavljamo podobna vprašanja, večina nas išče odgovor na vprašanje: Kdo sem? Kje so moje priložnosti? Kaj je moje poslanstvo in zakaj sem poklican?

Ne more biti naključje, da slovenski izraz poklic tako razodeva vse skrivnosti načrtovanja kariere v eni sami besedi. Toda pojdimo lepo po vrsti. Kaj bomo počeli v življenju in kako uspešni bomo, je odvisno od več dejavnikov, na grobo pa bi jih lahko delili na tri skupine:

To so tudi vprašanja, na katera si moramo odgovoriti za uspešno načrtovanje kariere. Pri čemer je pomembno, da si na njih odgovorimo po pravilnem vrstnem redu. Tako sama dajem največji pomen vrednotam, nato našim sposobnostim in na tretje mesto postavljam karierne možnosti v širšem okolju, ne nazadnje tudi zato, ker si možnosti v veliki meri oblikujemo tudi sami.

Spoznajte vaše vrednote

Vrednote lahko primerjamo z DNK-jem, kjer nastajajo naši dnevni vzorci vedenja. S pomočjo prepoznavanja vrednot lahko bolje vplivamo na naše vedenje kot s prepoznavanjem potreb ali nevarnosti. Največja vrednost poznavanja vrednot je v jasnosti in osredotočenosti vaše misli ter posledično vašega delovanja. Vrednote tudi določajo, kako boste preživeli svoj čas tukaj in zdaj ter si torej določili svoje prioritete, čemu boste namenjali več energije. Vrednote je možno tudi spremeniti, če nam ne služijo več oz. ne podpirajo naših ciljev.

Učenje o sebi

Naslednja faza načrtovanja kariere je spoznavanje samega sebe. Kdo sem, kaj je moje vodilo, kaj moji motivi, kakšna je moja vizija, kakšno je moje poslanstvo, kje se dobro počutim, kaj me navdihuje, mi daje energijo … Kaj bi rad postal, o čem sanjam, sem sanjal kot otrok? Učenje o sebi nikoli ne more potekati v zaprtem prostoru, temveč v socialni interakciji z drugimi ljudmi in skozi aktivnosti, ki jih počnemo v življenju. Učenje o sebi ni nikoli zares končano, bolj kot smo vpeti v okolje in več vlog kot igramo v življenju, več vidikov sebe odkrivamo.

Identifikacija talentov – v čem sem dober?