V današnjem digitalnem okolju se kadrovski strokovnjaki srečujejo z novimi izzivi in priložnostmi. Digitalizacija procesov omogoča večjo učinkovitost, natančnost in prilagodljivost, vendar pa zahteva tudi prilagajanje načina dela in uporabo novih tehnologij. Nadgradnja veščin je ključna za uspešno delo v dobi AI, saj omogoča HR strokovnjakom, da izkoristijo prednosti tehnologije in se prilagodijo spreminjajočim se potrebam podjetja.

Umetna inteligenca kot orodje za HR profesionalce

Namesto da bi videli AI kot nadomestek za človeški talent, ga je najbolje razumeti kot orodje, ki lahko pomaga vsem, vključno s HR strokovnjaki, da postanejo bolj učinkoviti in osredotočeni na naloge z višjo dodano vrednostjo. Avtomatizacija in avtomatizirani procesi, ki jih omogoča AI, lahko olajšajo rutinske in administrativne naloge ter sprostijo čas za naloge, ki zahtevajo človeško kreativnost in vključevanje.

V Zavarovalnici Triglav so s pomočjo RPA razvili robota, ki obdeluje situacijska testiranja zaposlenih in prenaša podatke v interni kadrovski sistem. Ta avtomatizacija procesa je omogočila HR strokovnjakom, da se bolj posvetijo drugim vsebinskim opravilom in izboljšajo storilnost. Poleg tega je napredna analitika, ki jo omogoča AI, pripomogla k boljšemu razumevanju podatkov in izboljšanju kadrovske dinamike podjetja. Več o izkušnjah uporabe AI med kadroviki v Zavarovalnici Triglav lahko preberete v tem članku.

Kako se odzvati na izzive dobe umetne inteligence

Nedavna britanska raziskava Reimagining HR Business Partnering je pokazala, da le 9% višjih HR voditeljev meni, da so njihovi HR poslovni partnerji že zdaj visoko usposobljeni za uporabo in uporabo novih tehnologij. To je zaskrbljujoče nizko število, glede na to, da bo AI avtomatiziral in optimiziral večino administrativnih HR nalog, ki so bile v preteklosti pogosto označene kot dolgočasne in zamudne.

Zato bo ključnega pomena za HR strokovnjake, da se seznanijo z najnovejšimi razvoji na področju umetne inteligence in se naučijo, kako jih učinkovito uporabiti v svojem delu. Ena od najbolj preoblikovalnih oblik AI je Generative AI (GenAI), ki je sposoben ustvarjati popolnoma nove vsebine. Ta tehnologija ima potencial, da pomaga HR strokovnjakom pri ustvarjanju personaliziranih kariernih načrtov na podlagi podatkov o uspešnosti, interesih in spretnostih zaposlenih. Prav tako lahko pomaga pri pisanju opisov delovnih mest, pregledu kandidatov in zagotavljanju, da so vsi teksti in objave v skladu s politiko organizacije glede raznolikosti, enakosti in inkluzivnosti.

Orodja, ki vam lahko pomagajo pri vašem delu, boste našli tudi v tem članku.

Še več novega znanja in primerov dobrih praks iz prve roke boste deležni na letošnji HR&M konferenci, ki bo 21. in 22. septembra v Bohinju. Poleg umetne inteligence v HRM se bomo dotaknili tudi gradnje in negovanja odpornosti in sistematičnega razvoja strokovnjakov, ki bo pripomogel k zadržanju ključnih kadrov v vaši organizaciji. Na HR&M konferenco se lahko prijavite tukaj.

Ključna področja nadgradnje veščin HR strokovnjakov

Da bi se pripravili na dobo umetne inteligence in izkoristili njene prednosti, se morajo HR strokovnjaki osredotočiti na štiri ključna področja nadgradnje in izpopolnjevanja:

1. Tehnološka ozaveščenost

HR strokovnjaki morajo biti dobro seznanjeni z novimi AI tehnologijami in razumeti, kako jih lahko učinkovito uporabijo v svojem delu. To vključuje tudi zavedanje o morebitnih pomislekih glede zasebnosti, natančnosti in etike, kot so morebitne pristranskosti ali plagiatorstvo rezultatov, ki jih lahko proizvede GenAI. Sodelovanje s strokovnjaki za AI in tesno sodelovanje s tehnološkimi oddelki bo ključnega pomena za uspešno uporabo AI tehnologij v HR funkciji. O vlogi etike v sodobnem poslovnem okolju si priberite tudi ta članek.

2. Upravljanje sprememb

Vodenje sprememb, ki jih prinaša tehnologija, bo ključna naloga HR strokovnjakov v dobi umetne inteligence. Za ohranjanje identitete organizacije in odlične izkušnje zaposlenih bo potrebno usposobljeno diagnosticiranje težav, facilitacija in vplivanje na deležnike. O upravljanju sprememb v povezavi z digitalno transformacijo podjetja oziroma organizacije si več preberite v tem članku.

3. Oblikovanje delovnih mest

AI bo transformiral organizacije in načine dela, avtomatiziral naloge in zagotavljal dragocene vpoglede, ki bodo organizacijam pomagali proaktivno reševati izzive. HR strokovnjaki bodo morali razmišljati o novih priložnostih in oblikovati delovna mesta na način, da povečajo produktivnost, naredijo delo bolj smiselno za ljudi in omogočijo večjo prilagodljivost. O ustvarjanju novih delovnih mest v dobi nove tehnologije si preberite ta članek.

4. Strateško načrtovanje delovne sile

AI bo verjetno zahteval prestrukturiranje in prepozicioniranje podjetij. HR strokovnjaki bodo morali biti usposobljeni za strateško načrtovanje delovne sile, da bodo podjetjem pomagali pri soočanju s spremembami in načrtovanju različnih scenarijev ter strategij za različne okoliščine. Pomembne bodo tudi sposobnosti analize podatkov in vključevanja deležnikov v ta proces. Več o organizacijski diagnostiki, ki je podlaga za strateške odločitve organizacije, si lahko preberete v tem članku.

O umetni inteligenci v HR tudi na HR&M konferenci

HR strokovnjaki se morajo pripraviti na dobo umetne inteligence na dveh ravneh: razumevanje in uporaba novih razvojev na področju AI za večjo učinkovitost HR funkcije ter vodenje organizacije pri pripravi na tehnološke in AI-gonjene spremembe. Za dosego tega cilja je ključno, da se razvijajo tehnološke veščine, sodelujejo v projektih sprememb in izkušnjah ter se nenehno izobražujejo in prilagajajo novim izzivom. Samo tako se bodo lahko HR strokovnjaki izognili zaostanku za AI in izkoristili vse njegove prednosti za večjo uspešnost svojega dela.

Še več novega znanja in primerov dobrih praks iz prve roke boste deležni na letošnji HR&M konferenci, ki bo 21. in 22. septembra v Bohinju. Poleg umetne inteligence v HRM se bomo dotaknili tudi gradnje in negovanja odpornosti in sistematičnega razvoja strokovnjakov, ki bo pripomogel k zadržanju ključnih kadrov v vaši organizaciji. Na HR&M konferenco se lahko prijavite tukaj.