Zahtevek za nadomestilo plače zaposlenega 

Na Upravo za zaščito in reševanje vloži delodajalec  Zahtevek za nadomestilo plače zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči.  

Prostovoljcu, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, pripada plačilo odsotnosti (največ 7 delovnih dni), zaradi odpravljanja posledic poplav. Upravičenost do odsotnosti prostovoljec izkazuje s pomočjo potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu.