Trajnost postaja vse pomembnejša za različne organizacije po vsem svetu, čeprav bi to morali prepoznati že pred desetletji. Vpliv človekovih dejavnosti postaja tako očiten, da se zavedamo, da moramo hitro spremeniti svoje navade in poslovne modele.

Ni več časa za načrtovanje in premišljevanje, podjetja in organizacije se morajo odzvati in sprejeti prakse, ki so družbeno odgovorne in dobre za vse deležnike. Kadroviki, ki v organizacijah upravljajo človeške vire, imajo ključno vlogo pri spodbujanju trajnosti v organizacijah, saj lahko preko zaposlenih in njihovega razvoj v tej smeri naredijo največ. V tem članku bomo raziskali nekaj najboljših praks za spodbujanje trajnostnega razvoja na področju človeških virov in izobraževanja. S sprejetjem teh praks lahko organizacije pozitivno vplivajo celostno na svojo okoljsko, družbeno in ekonomsko vzdržnost.