Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poziva k sodelovanju v anketiranju, ki je del največje evropske raziskave delovnih pogojev. Ta pomembna iniciativa, ki se je v Sloveniji začela 14. februarja 2024, igra ključno vlogo pri oblikovanju politik zaposlovanja in socialnih politik na nacionalni in evropski ravni.

Pomen raziskave

Raziskava, ki jo izvaja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound), je zasnovana za zajem celovite slike vsakdanje realnosti evropskih delavcev in delavk. Poteka v 35 državah, vključno z državami članicami Evropske unije in številnimi drugimi evropskimi državami. Cilj je anketirati približno 50.000 delavcev in delavk, s čimer želi raziskava osvetliti različne aspekte delovnega življenja, od zaposlitvenega statusa in organizacije delovnega časa do varnosti in zdravja pri delu ter ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Vsebina anketiranja

Vprašanja raziskave se nanašajo na široko paleto tem, ki so ključnega pomena za razumevanje sodobnih delovnih okolij. Ta obsegajo organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja, varnost in zdravje pri delu, dohodke in finančno varnost, ter številne druge pomembne vidike. Rezultati, ki bodo predstavljeni leta 2025, bodo ponudili dragocene vpoglede za oblikovanje učinkovitih politik.

Zakaj je vaše sodelovanje pomembno?

Kakovost in zanesljivost podatkov, pridobljenih z raziskavo, sta neposredno odvisni od sodelovanja anketirancev. Zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poziva vse, ki jih bodo anketarji v teh dneh poklicali, da se odzovejo vabilu k sodelovanju. Vaš prispevek bo pomagal zagotoviti, da podatki odražajo resnično stanje delovnih pogojev v Sloveniji in po Evropi, s čimer boste neposredno prispevali k izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev.

Vloga in prispevek Eurofounda

Eurofound, tristranska agencija Evropske unije, igra ključno vlogo pri zagotavljanju informacij, nasvetov in strokovnega znanja, ki podpirajo oblikovanje in izvajanje socialnih politik in politik zaposlovanja na ravni EU in držav članic. S spodbujanjem socialnega dialoga na podlagi primerjalnih raziskav in analiz, Eurofound prispeva k razvoju politik, ki odražajo potrebe in izzive evropskega delovnega prostora.