NAKUP ALI RAZVOJ KADRA?

ANITA LOVŠE, VODJA IZOBRAŽEVANJA IN RAZVOJA KADROV, RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI, PETROL, D. D.

Facebook
LinkedIn

Ste se že kdaj znašli v dilemi: na vrata je potrkal odličen kandidat za zaposlitev, v poslovnem okolju je dosegel mnogo prepoznanih rezultatov in prestižnih nagrad. Ko pa poskušate preslikati njegove vrline v organizacijsko kulturo podjetja, ste v dvomih – bodo njegove kvalitete v ekipi res prišle do izraza? Se bo lahko vklopil v obstoječi tim? Zgodilo se je že, da novo zaposlenemu ni uspelo upravičiti predhodnih nazivov velikega zmagovalca.

Podjetja se soočajo s številnimi preizkušnjami ob vse hitrejših spremembah na tržiščih, večjih pričakovanjih strank in tehnološkimi inovacijami. Razvoju lahko sledimo samo z ustrezno kadrovsko strukturo, pri čemer planiranje človeških virov postaja vse bolj zahtevno, popravki letnega plana kadrov so konstantni in želje po zaposlovanju intenzivnejše – najbolje, da bi novi sodelavci zavihali rokave že včeraj … Vzporedno razvijamo interni kader, kar pa terja svoj čas; vrzeli v pričakovanih kompetencah večkrat ni mogoče zmanjšati pravočasno in veliko dejavnikov se mora prekrivati, od ambicij, pripravljenosti za spremembo, ustreznih izkušenj ..., da najdemo pravi »match«. Kadrovski oddelki se morajo znajti v množici interesov vse hitreje in poiskati številne kreativne pristope za zaposlovanje ustreznega kadra. A vendar je nujno potreben premislek, kdaj za določeno pozicijo poiščemo kader od zunaj in kdaj preiščemo interne baze kandidatov, da bosta procesa kadrovanja in razvoja učinkovita in dolgoročno uspešna.