Zagotovo je ena konkretnejših posledic globalne pandemije COVID-19 ta, da so se standardi za poslovanje in vodenje podjetij spremenili. Okrepilo se je zavedanje, da je socialna komponenta ključna za doseganje dolgoročnih rezultatov in vseobsegajočo blaginjo. Ključno vlogo v tem vidiku ima kadrovska funkcija.

Ta ima vse vzvode, da spodbudi in vodi uvedbo trajnostnih poslovnih strategij – s fokusom na poslanstvu podjetja, povezovanjem različnih deležnikov s pravimi vprašanji, vpeljavo trajnosti v interne procese ter nadgradnjo trajnostnih kadrovskih praks.