NALOGA IN PRILOŽNOST KADROVSKE FUNKCIJE

Zagotovo je ena konkretnejših posledic globalne pandemije COVID-19 ta, da so se standardi za poslovanje in vodenje podjetij spremenili. Okrepilo se je zavedanje, da je socialna komponenta ključna za doseganje dolgoročnih rezultatov in vseobsegajočo blaginjo. Ključno vlogo v tem vidiku ima kadrovska funkcija.

MAG. KATARINA PRIMOžIč RAMOVEš

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

Ta ima vse vzvode, da spodbudi in vodi uvedbo trajnostnih poslovnih strategij s fokusom na poslanstvu podjetja, povezovanjem različnih deležnikov s pravimi vprašanji, vpeljavo trajnosti v interne procese ter nadgradnjo trajnostnih kadrovskih praks.
Kadrovska funkcija se mora zavedati svojega

(možnega) vpliva in aktivno prispevati k trajnostni usmeritvi in delovanju. S svojo organizacijsko spo- sobnostjo, znanjem upravljanja s spremembami in skrbjo za kulturo organizacije, ima ključno vlogo pri uvajanju, implementaciji in izvajanju trajnostnih strategij. Kadrovska funkcija ima namreč dostop do vseh ključnih deležnikov, vpeta je v organizacijo na vseh ravneh, in (lahko) vpliva na organizacijske modele, sisteme in procese v organizaciji.

Kadrovska funkcija mora zagotoviti podporo poslovanju in podpreti organizacijo za vpeljavo trajnostne poslovne strategije v kulturo in prakso podjetja.

Poslanstvo je bistveno

Vlagatelji, stranke in kandidati na trgu talentov, predvsem pa mlajše generacije so bolj kot kdaj koli prej zainteresirani za zavezanost podjetja okolju, svojim ljudem, vodenju svojega poslovanja na etičen in trajnosten način, skladno s svojim višjim namenom  poslanstvom.1 Na primer milenijci in GEN Z želijo delovati v podjetjih, ki delijo njihove vre- dnote, ki presegajo dobičke, in v katerem se poču- tijo poklicane, da kot del podjetja lahko pustijo svoj pečat v družbi. Kadrovska funkcija ima priložnost/ nalogo uskladiti poslanstvo podjetja (purpose), ki presega profitno naravnanost na način, ki pritegne vse zaposlene (in ostale deležnike). Tako lahko
pomaga osmisliti delo zaposlenih in hkrati osvetliti pozitiven vpliv podjetja ter vsakega posameznika v njem z negovanjem vrednot podjetja in namenskim usmerjanjem kulture podjetja. Skozi poslanstvo, vizijo in vrednote podjetja prakso trajnosti pomaga vpeljati v vse vidike poslovanja, vodenja in delovanja.

Prava vprašanja za povezovanje:
Model 4P
Predvsem ima kadrovska funkcija priložnost povezovalca med različnimi deležniki: zaposlenimi, vodstvenimi timi, lastniki in tudi zunanjimi deležniki. Kadrovska funkcija lahko podpre vodstvene time in pomaga s pravimi vprašanji. Modelov je več, vedno bolj se uveljavlja model 4P,4 ki je prisoten tudi v slovenskem prostoru. Ta se osredotoča na vplive delovanja podjetja skladno z njegovim poslanstvom, gradnjo vpliva na ljudi, vpliva na planet in generiranje dobička.

Odločevalce lahko podpre pri odločanju z naslednjimi vprašanji:

Kaj bi želeli s...