Kako razviti kulturno inteligentnost?

Kulturno inteligentnost in vse medkulturne kompetence sposobnosti se lahko naučimo. Kulturna inteligentnost se lahko razvija z različnimi načini usposabljanja. Preko informacij lahko pridobivamo predvsem znanje. Obstajajo različne oblike igre vlog, oblike izkustvenega učenja in individualne priprave. Obstaja tudi test, ki meri kulturno inteligentnost in s tem omogoča iskanje šibkih ter močnih področjih ter načrtovanje izboljšanja šibkih področij. Zelo uporaben je tudi koncept coachinga. Izobraževanje na področju kulturne inteligentnosti pa ni enkratno. Ne gre za sposobnost, ki jo pridobiš in imaš za vedno. Je nekaj, kar je bolj subtilno in kar je potrebno nenehno razvijati. Nikoli ne moremo doseči popolne stopnje medkulturne kompetentnosti. Dobra novica pa je, da smo lahko vedno boljši in vedno bolj kulturno inteligentni.