Pogovarjali smo se s prejemnico najprestižnejšega državnega priznanja na področju kadrovske stroke Natašo Bazjak Cristini, kadrovsko managerko leta 2019. V pogovoru nam je razkrila svoj pogled na delo, kadrovsko stroko in pogled na prihodnost HR.

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že petnajsto leto zapored podelila prestižno priznanje kadrovski menedžer leta. Letos je to postala Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR-direktorica v Atlantic Grupi. Z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev Droge Kolinske je odločilno prispevala k uspešnemu poslovanju Atlantic Grupe, kar potrjujejo številna priznanja na kadrovskem področju. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled stanovskim kolegom.

Kako bi opisali vlogo kadrovskih menedžerjev v podjetjih in kako se ta skozi čas spreminja?

Odkar je kadrovska funkcija postala strateška, je takšna tudi naša vloga v podjetju. Naša naloga je poskrbeti za zadovoljstvo zaposlenih, saj so zadovoljni zaposleni tudi motivirani, lojalni in zavzeti zaposleni, kar prinaša dobre rezultate podjetju. Zveni preprosto, a pot do zadovoljstva zaposlenih, še bolje rečeno do zadovoljstva vsakega zaposlenega, je dolga, kompleksna in predvsem ne enaka za vse zaposlene. Kljub neki enaki skupni politiki ni enotnega recepta za vse zaposlene, vsak človek je zgodba zase. Menim, da moramo pri naših zaposlenih podpreti tisto, v čemer so dobri, in znižati demotivatorje, povedano drugače: omogočiti zaposlenim, da delajo in se razvijajo v tistem, v čemer so dobri, ker se zato tudi dobro počutijo, so zadovoljni, bolj zavzeti. Vsako podjetje ima svojo strategijo, svoje vrednote, svojo kulturo, v kar se moramo kadrovski strokovnjaki aktivno vključiti. Da bi strategijo razumeli in jo živeli, moramo sodelovati pri njenem ustvarjanju. Razumeti moramo poslovne procese in okolje, v katerem delujemo.

Na kongresu je bilo med drugim v ospredju tudi dejstvo, da uspeh na dolge proge zahteva ekipo. Kaj menite, je še pomembno poleg zadovoljstva zaposlenih za uspešno delo ekip in uspeh?

Zadovoljstvo je posledica dejstva, da zaposleni razumejo strategijo podjetja. Ne samo, da jo razumejo, tudi verjamejo vanjo, se z njo na svoj način identificirajo in v končni fazi vidijo smisel, bolje rečeno tudi pomen svojega dela v tem ogromnem mozaiku, ki mu rečemo strategija, vrednote, vizija podjetja.

V Drogi Kolinski ste uspešno zaključili in izvedli strategijo zadržanja ključnih kadrov. Kakšni so bili ukrepi, kakšne posledice?

Od leta 2016 se aktivno ukvarjam s strategijo zadržanja ključnih kadrov. Droga Kolinska je članica Skupine Atlantic Grupa, kar za sam projekt pomeni, da je bil vpeljan v 27 podjetij na desetih trgih. Za vseh 5500 zaposlenih smo pripravili sklope različnih aktivnosti z namenom, da bi vsakemu od zaposlenih ponudili nekaj, v čemer bi se prepoznal. Govorimo o sistemu zelo različnih bonitet, saj smo vsakemu zaposlenemu želeli dati možnost, da izbere nekaj, kar njemu pomeni največ. Gre za individualizacijo in za spoštovanje slehernega zaposlenega.

Kreirali smo tudi dodaten program za ključne kadre. Najprej smo opredelili kriterije za ključne kadre in način nominiranja zaposlenih v to kategorijo. Sledila je priprava nabora različnih ugodnosti; od odloženega bonusa do »sabatikala« in drugih fleksibilnih ugodnosti, s pomočjo katerih smo želeli izgraditi še dodatno individualiziran odnos z našimi ključnimi kadri. Predvsem pa nam je bilo pomembno, da svojim ključnim kadrom pokažemo, da jih cenimo in spoštujemo. S tem delom programa želimo spodbuditi zadovoljstvo in povečati pripadnost ključnih zaposlenih v podjetju.

V tretji stopnji smo razvili prediktivno analitiko, s pomočjo katere lahko napovemo verjetnost, da nas bo ključni zaposleni zapustil, zato lahko ukrepamo takrat, ko še ni prepozno.