Ukrepi obvladovanja epidemije covid-19 so v družbi vzpostavili stanje značilno za vojne razmere. Država je omejila gibanje ljudi, ukinjene in omejene so bile številne javne dejavnosti. Organizacije posebnega družbenega pomena so morale še naprej zagotavljati neprekinjenost delovanja, drugi pa smo za določeno obdobje ustavili večino svojih dejavnosti. Naša življenja so se za dva meseca tako rekoč ustavila. Znašli smo se v razmerah, ki jih nismo poznali in so bile nove za večino od nas.

Na epidemijo smo se kot celotna družba odzvali mirno in preudarno. Vsak med nami je prispeval svoj delež k njenemu uspešnemu obvladanju. S skupnimi močmi smo jo obvladali. Po dvomesečni zaustavitvi javnega življenja, nastopa obdobje normalizacije in gospodarskega okrevanja. Posledice se bodo dotaknile prav vseh, tako posameznikov kot organizacij. Zato si ponovimo besede Winstona Churchilla, v času ko si je prizadeval za ustanovitev Združenih narodov po drugi svetovni vojni: »Ne pustimo, da gre dobra kriza v nič«.

V zadnjih mesecih se je večina pogovorov vrtela okoli odzivov na izredne razmere. Ogrožena so bila življenja, zato je v ospredje vseh nas stopila skrb za zagotovitev zdravih in varnih pogojev za delo. Naslednja prioriteta je bilo zagotoviti neprekinjenost delovanja v novih razmerah. Večina med nami je imela razdelane scenarije ukrepov v primeru pojava bolezni med sodelavci. Številni pa so se odzvali tudi družbeno odgovorno, s pomočjo najbolj ogroženim družbenim skupinam in pomočjo zdravstvenemu sistemu. V teh kriznih razmerah je kadrovska funkcija prevzela vlogo posrednika, ki je skrbela za zdravje in varnost zaposlenih, hkrati pa je morala v okviru svojih pristojnosti skrbeti za ekonomsko vzdržno in neprekinjeno poslovanje.

Ker ste imeli kadrovski managerji v teh izrednih razmerah tako pomembno vlogo, smo se podjetje Planet GV in Slovenska kadrovska zveza odločili, da ne prestavljamo podelitve priznanj na kadrovskem področju. Tako smo sredi epidemije, letos že šestnajsto leto zapored, razglasili prejemnika priznanja Kadrovski manager leta in kadrovski up leta. Naziv Kadrovski manager 2020 je prejel mag. Ivan Papič, direktor sektorja Kadri in splošne zadeve, Steklarne Hrastnik. Ivan Papič je z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev Steklarne Hrastnik, odločilno prispeval k uspešnemu poslovanju. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. V tej številki lahko preberete dvojni intervju z Ivanom in njegovim generalnim direktorjem. V njem izpostavita tudi pozitivne posledice epidemije na osebno in poslovno preobrazbo: pospešitev digitalizacije, delo na daljavo in dvig zavedanja potrebe po stalnem učenju in prilagajanju. Kot glavni HR izziv za obdobje po epidemiji pa sta izpostavila razvijanje še fleksibilnejše organizacije, ki bo omogočila hitrejše odzivanje in prilagajanje novim razmeram. V okviru izbora Kadrovski up 2020 pa smo nagradili magistrsko nalogo, kjer je mag. Kaja Galič ugotavljala, v kolikšni meri je metoda ocenjevalnega centra razširjena v Sloveniji ter kakšne so prakse njene uporabe. Intervju s Kajo je objavljen v aktualni izdaji. Obema nagrajencema izrekamo iskrene čestitke. Priznanji jima bomo svečano izročili 3. septembra 2020 v Portorožu na Slovenskem kadrovskem kongresu.

Pozitivne zaključke, ki jih lahko potegnemo iz obdobja epidemije, o delu od doma, sta v aktualni številki predstavila dr. Darija Aleksić in dr. Matej Černe. Predstavila sta gradnike uspešnega dela od doma: kulturo, druženje in povezanost, razmejitev delovnega in zasebnega časa, oblikovanje jasnih pričakovanj, etičnost dela od doma in tehnološko usposobljenost. V njunem članku zasledimo tezo, zakaj delo od doma pri nas do zdaj ni bilo tako razširjeno kot v zahodnem svetu. Temelj vzpostavitve dela na domu je namreč zaupanje med vodjo in sodelavci. In če ni pravega zaupanja, potem delo na domu preprosto ne more zaživeti. Verjamem, da so v času epidemije v številnih organizacijah vodje spoznali, da je sodelavcem mogoče in vredno zaupati.

Številni avtorji člankov v letošnjih izdajah revije bodo z nami tudi na Slovenskem kadrovskem kongresu, ki bo letos 3. in 4. septembra v hotelu Slovenija v Portorožu. Posvečen bo »Paradoksom sedanjosti«, tradicionalno se kongresa udeleži več kot 400 kadrovskih strokovnjakov iz javnega in zasebnega sektorja. Vabim vas, da se nam pridružite tudi vi.

Prijetne poletne dni vam želim.

Peter Ribarič

odgovorni urednik