V deseto leto stopa Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit, še bolj usmerjen h končnemu uporabniku – k podjetjem in ljudem, ki v njih skrbijo za razvoj zaposlenih. Če je bila ob njegovem začetku ključna naloga projekta prepoznavati in promovirati podjetja, ki so z vidika skrbi za zaposlene vzor in navdih slovenskega gospodarstva, je z leti fokus prešel še na promocijo podjetniške inovativnosti, primerov dobrih praks na področju zaposlovanja ter kakovosti delovnih mest.

Nastala je dinamična mreža 327 podjetij, ki preverja kakovost odnosov med zaposlenimi in organizacijo. Slednje ostaja srž Zlate niti, ki želi v še večji meri vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tudi zato je vodilo Zlate niti 2016: Ne tekmovanje, temveč sodelovanje in navdihovanje. Zavedanje, da je z raziskavo oziroma vprašalnikom omogočena implementacija natančno prepoznanih in koristnih orodij, ki so v podporo kadrovikom in vodstvu podjetja, je strokovnjake pred tremi leti pripeljalo do dopolnitve vprašalnika s področjem čustvene navezanosti zaposlenih.