Kultura podjetja je kot senca organizacije, obstaja, vendar se je ne morete dotakniti. Kultura je namreč v glavah vseh članov organizacije in se kaže skozi vse interakcije ter navade in vedenja, ki se dogajajo vsak dan. Če želite spremeniti kulturo, morate ljudi motivirati, da spremenijo navade in vedenje. Kako torej spremeniti vedenje? Kako vzpostaviti bolj agilno kulturo v organizaciji?

Ni treba prav posebej poudarjati, da živimo in delamo v hitro spreminjajočem se poslovnem svetu, s polno nepričakovanih obratov.