Kultura podjetja je kot senca organizacije, obstaja, vendar se je ne morete dotakniti. Kultura je namreč v glavah vseh članov organizacije in se kaže skozi vse interakcije ter navade in vedenja, ki se dogajajo vsak dan. Če želite spremeniti kulturo, morate ljudi motivirati, da spremenijo navade in vedenje. Kako torej spremeniti vedenje? Kako vzpostaviti bolj agilno kulturo v organizaciji?

Ni treba prav posebej poudarjati, da živimo in delamo v hitro spreminjajočem se poslovnem svetu, s polno nepričakovanih obratov.

Digitalizacija, napredne tehnologije, zdravstvena situacija, globalizacija, ekonomsko-politične spremembe – vplivajo na način poslovanja, definiranja poslovnih strategij in trgov, kjer delujemo.

In vse te spremembe imajo tudi vpliv na naše zaposlene v organizacijah. Da bi podjetja uspela v današnjem okolju in iskala rešitve na vsa vprašanja, se morajo hitro oziroma učinkovito prilagajati spremembam na trgu ali v panogi ter vzpostavljati bolj agilno organizacijsko kulturo.

Kultura in struktura

Organizacije, ki ne zmorejo spremeniti načina dela, bodo v prihodnosti postajale vse šibkejše, dokler ne bodo nazadnje prenehale poslovati ali pa bodo obstajale v manj učinkoviti obliki in vlogi.

Medtem ko bodo tiste organizacije, ki bodo vpeljale novo kulturo in strukturo, imele možnost doseči večjo uspešnost, rast in vključenost zaposlenih.

Dobra novica je, da imamo znanja in veščine, kako naj se soočimo s spremembami v kompleksnem svetu in to je skozi agilne načine dela.

Agilnost predstavlja ključno spremembo v miselnosti, ki organizaciji omogoča, da se učinkovito odzove na zunanje spremembe, hkrati pa spodbuja prožnost, prilagodljivost, odzivnost in učenje od znotraj. Poleg nenehnega inoviranja predstavlja agilna organiziranost ključ za uspeh vsake organizacije. Agilno delo pa prinaša temeljne vrednote, kot so med drugim transparentnost, zaupanje, samoorganizacija, sodelovanje v medfunkcijskih timih, eksperimentiranje na poti k pravi rešitvi, kratke cikle povratnih informacij, nenehno učenje in razvoj.

Imamo vpliv na vzpostavitev spremenjenega okolja oziroma okoliščin v organizaciji.