Zaposleni pogosto predstavljajo neizkoriščen potencial. Povezava med zavzetostjo zaposlenih in pozitivnimi poslovnimi učinki je jasna in dokazana. V članku prikazujeva, kako pomagamo vodjem v vodilnih svetovnih podjetjih, kot so Volvo, Coca-Cola, Honeywell in drugi, izkoristiti njihove talente in talente zaposlenih za doseganje večje zavzetosti.

Čeprav vse več podjetij kot svoj najpomembnejši »vir« poudarja svoje zaposlene, mednarodne raziskave kažejo, da se podjetja v svetovnem merilu zelo pogosto srečujejo s težavo nezavzetosti zaposlenih. Gallup1 delež aktivno nezavzetih, to je tistih zaposlenih, ki s svojimi dejavnostmi delujejo proti ciljem podjetja, globalno ocenjuje na 15 %, Aon Hewitt2 pa na 14 %. Pri tem tudi Slovenija ni izjema. Po Gallupu je delež aktivno nezavzetih zaposlenih v Sloveniji 16 %. Če na te podatke pogledamo nekoliko drugače, ni nobenega razloga za zadovoljstvo. Največjih 500 podjetij v Sloveniji, v povprečju zaposluje približno 400 zaposlenih.3 V povprečju bi bilo v takšnem podjetju torej 64 zaposlenih aktivno nezavzetih. Podjetje torej ob povprečni plači letno porabi več kot 1,2 milijona evrov, da plača zaposlenim, da delajo proti podjetju.

Zavzetost zajema tako čustveno stanje (fokus, motivacijo, strast do naloge) kot tudi obnašanje (zavzet zaposleni bo naredil, »kar koli je že potrebno«, da dokonča nalogo). Pri tem ne gre zamenjevati zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih. Čeprav sta povezana, nista sinonima. Tako je lahko zaposleni na primer zadovoljen s plačo, delovnikom ali službenimi dodatki, ne pomeni pa to nujno, da je tudi zavzet.

Ali se podjetjem splača vlagati v večjo zavzetost zaposlenih, danes ni več vprašanje. Rezultati raziskav so nedvoumni. Gallup je v svoji globalni raziskavi pokazal, da so podjetja v zgornjem kvartilu po zavzetosti zaposlenih 21 % bolj produktivna in 22 % bolj dobičkonosna kot podjetja v spodnjem kvartilu. Imajo tudi nižjo fluktuacijo zaposlenih, nižji absentizem in manj varnostnih incidentov.

Slika 1: Zavzetost zaposlenih

Willis Towers Watson poroča o podobnih vplivih.4 Tako na primer v primerjavi letne rasti podjetij v isti panogi zaznavajo, da podjetja z nizko zavzetimi zaposlenimi dosegajo 13,3% nižjo rast, tista z visoko zavzetimi pa 5,2% višjo rast od povprečja panoge.

Slika 2: Vpliv zavzetosti na ključne dejavnike uspeha