Zaposleni pogosto predstavljajo neizkoriščen potencial. Povezava med zavzetostjo zaposlenih in pozitivnimi poslovnimi učinki je jasna in dokazana. V članku prikazujeva, kako pomagamo vodjem v vodilnih svetovnih podjetjih, kot so Volvo, Coca-Cola, Honeywell in drugi, izkoristiti njihove talente in talente zaposlenih za doseganje večje zavzetosti.

Čeprav vse več podjetij kot svoj najpomembnejši »vir« poudarja svoje zaposlene, mednarodne raziskave kažejo, da se podjetja v svetovnem merilu zelo pogosto srečujejo s težavo nezavzetosti zaposlenih. Gallup1 delež aktivno nezavzetih, to je tistih zaposlenih, ki s svojimi dejavnostmi delujejo proti ciljem podjetja, globalno ocenjuje na 15 %, Aon Hewitt2 pa na 14 %. Pri tem tudi Slovenija ni izjema. Po Gallupu je delež aktivno nezavzetih zaposlenih v Sloveniji 16 %. Če na te podatke pogledamo nekoliko drugače, ni nobenega razloga za zadovoljstvo. Največjih 500 podjetij v Sloveniji, v povprečju zaposluje približno 400 zaposlenih.3 V povprečju bi bilo v takšnem podjetju torej 64 zaposlenih aktivno nezavzetih. Podjetje torej ob povprečni plači letno porabi več kot 1,2 milijona evrov, da plača zaposlenim, da delajo proti podjetju.