Pristranost je lahko namerna ali nezavedna in v obeh primerih predstavlja oviro posameznikom na delovnih mestih. Pristranosti danes priznavamo nezanemarljiv vpliv na poklicne odločitve. Zaradi pristranosti je marsikdo težje zaposljiv, težje napreduje, kar ima negativne posledice za delovne izkušnje.

Pristranost ljudem škoduje, podjetjem pa otežuje ustvarjanje vključujočega okolja z enakovrednimi pogoji za delo. Postopoma spreminjajoča se sestava delovne sile, ki postaja očitna na vseh ravneh znotraj podjetja, hkrati z vedno večjo raznolikostjo potreb potrošnikov, zahtevajo bolj ustvarjalne strategije za zadržanje delavcev in produktno inovativnost. Sodobne organizacije se dlje časa zavedajo, da le skladna politika raznolikosti s premišljenim akcijskim načrtom, ustvarja vključujoče delovno okolje in vsem zaposlenim daje možnost, da se počutijo vključeni, spoštovani in cenjeni. A napredki so prepočasni. V krogu organizacij, ki aktivno delujejo na področju raznolikosti in vključenosti, so spoznali, da je ključna ovira za počasno napredovanje, t.i. nezavedna pristranost. Ima velik vpliv na naše odločitve in način interakcije med zaposlenimi. Danes se intenzivno iščejo načini, da bi negativne vplive pristranosti omejili.