Človeštvo temelji na komunikaciji in ni naključje, da se je Nika Deu kot komunikatorica znašla v teoriji transakcijske analize (TA), saj ta obravnava ravno transakcije – torej komunikacijo med ljudmi.

V veliko pomoč nam je pri vseh odnosih in razumevanju dialoga ali kontakta, kjer se lahko s komunikacijo izognemo marsikateremu konfliktu. Z Niko sem se pogovarjala nekaj dni pred konferenco z naslovom Izobraževalni management.

Kaj moramo vedeti v osnovi o transakcijski analizi?

Transakcijska analiza je teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Kot teorija osebnosti nam prikaže psihološko strukturo človeka. Pri tem uporablja tridelni model, imenovan model ego stanj, ki nam pomaga razumeti, kako ljudje funkcioniramo in izražamo osebnost skozi vedenje. Pomaga nam dati globlji uvid v človekovo psiho na način, da človek razume samega sebe in da ga razumemo tudi mi.

Je tudi teorija komunikacije, teorija razvoja otroka in teorija psihopatologije. Kot teorija otroka nam s konceptom življenjskega skripta ali scenarija pokaže, da naši sedanji življenjski vzorci izvirajo iz otroštva. S tem razloži ponavljanje starih otroških strategij preživetja in ohranjanja odnosov – tako nam TA posreduje tudi teorijo psihopatologije. V praksi se transakcijska analiza uporablja kot psihoterapija za obravnavo vseh oblik psiholoških motenj, od vsakdanjih življenjskih problemov do resnih psihoz.