Leta 2007 je imel Buurtzorg 300 strank, konec leta 2013 jih je imel 55.000 in ustvaril 220 milijonov evrov prihodkov. Začel je s štirimi medicinskimi sestrami, danes jih dela približno 9.300 na preko 800-ih lokacijah. Zadovoljstvo strank je bilo ocenjeno na 10-stopenjski lestvici z 9,1. Podjetje je kar trikrat prejelo nagrado Najboljši zaposlovalec leta. Model oskrbe, ki ga vodi zdravstveno osebje, je prinesel revolucijo v domačo oskrbo na Nizozemskem.

Skupina štirih medicinskih sester (in zdravstvenih tehnikov; v nadaljevanju je za oba spola uporabljen izraz medicinska/patronažna sestra) je leta 2006 ustanovila Buurtzorg in z njim preoblikovala domačo zdravstveno oskrbo ter ustvarila inovativen način zdravstvene nege na domu. Kot organizacija skupnosti, ki v središče postavlja stranko, Buurtzorg povezuje visoko usposobljene licencirane medicinske sestre in stranke ter tako ustvarja pozitivne in proaktivne rešitve, ki so učinkovite, celovite in trajnostne.

Buurtzorgove medicinske sestre, ki so organizirane kot manjše samostojne ekipe do 12 sester na sosesko, ki jo oskrbujejo, orjejo ledino s sinergijo in strokovnim znanjem v neposrednem in povezovalnem odnosu med skrbnikom in stranko. Buurtzorgu je uspelo zmanjšati administrativno breme medicinskim sestram, izboljšati kakovost oskrbe in svojim zaposlenim povečati zadovoljstvo pri delu. Trikrat je prejel nagrado Zaposlovalec leta na Nizozemskem. Projekt je podprt z inovativnim IT sistemom in deluje brez upravljavske strukture. Internacionalizacija se je začela z delovanjem projekta na Švedskem, v ZDA, Belgiji, na Japonskem, Kitajskem, Češkem, v Koreji, na Škotskem in v Združenem kraljestvu.

Začetki

Na Nizozemskem je oskrba na domu nacionalno podprta in financirana iz davčnih prihodkov. Do leta 1980 so imele medicinske sestre v nizozemski skupnosti precejšnjo avtonomijo in so tesno sodelovale z bolniki in njihovimi družinami. Vendar pa je zaradi tržnih spodbud, ki so bile uvedene zaradi zmanjševanja stroškov, nega na domu posledično zelo regulirana s povračilom stroškov, vezanih na posamezne negovalne dejavnosti in storitve zdravstvene nege. Rezultati tega so bili razdrobljenost zdravstvene oskrbe, več administrativnega dela in manj časa, posvečenega skrbi za bolnike.

Naraščajoče nezadovoljstvo medicinskih sester za oskrbo na domu je pomenilo priložnost za uvedbo novega načina zagotavljanja oskrbe. Soavtor Jos de Blok, bolničar negovalec z izkušnjami vodenja in s poznavanjem poslovne administracije, si je že dolgo zamišljal model oskrbe, v katerem bi medicinske sestre skrbele za oskrbo v skupnosti v samostojno vodenih skupinah, podprtih z infrastrukturo, ki jo omogoča nova tehnologija, in z minimalnim administrativnim nadzorom.

Po letih načrtovanja in vzpostavljanja finančnega modela, ki bi najbolje deloval pri tej vrsti oskrbe, so de Blok in njegovi sodelavci ustvarili prvo Buurtzorgovo skupino. Gonnie Kronenberg in Ard Leferink, doktor filozofije, sta razvila podporni administrativni sistem, ki ga omogoča tehnologija in deluje na platformi intraneta in klinične dokumentacije v okviru organizacije; imenuje se Buurtzorgweb. Edith Molenkamp, diplomirana medicinska sestra, in de Blok sta bila prva Buurtzorgova zdravstvena negovalca.

Kako poteka delo?

Buurtzorgove skupine skrbijo za bolnike, ki potrebujejo dom, hospic in nego zaradi demence, sodelujejo z družinami, nudijo primarno zdravstveno varstvo in sredstva skupnosti za pomoč bolnikom, da ohranjajo svojo neodvisnost z najmanjšo možno omejitvijo okolja. Medicinske sestre nudijo popolno oskrbo pacientov od kopanja, zagotavljanja zdravil in zdravljenja do preproste priprave hrane (ne nudijo pa gospodinjske podpore). Zagotavljajo celostno oskrbo in poudarjajo kreativnost, enostavnost in zdrav razum. Za pomoč starejši ženski z demenco, na primer, je skupina sester razvila načrt, da bi ostala varno na svojem domu kljub njenim spoznavnim omejitvam, ter z njim zagotovila, da bo ustrezno jemala zdravila. Zdravila so dali na nedosegljivo mesto na vrh kuhinjske omare in vsako jutro, ko jo je obiskala medicinska sestra iz skupine, jo je povabila, naj se usede in popije skodelico kave. Medicinska sestra je skuhala kavo in jo postregla skupaj z zdravili. Poleg tega je enkrat tedensko prišla prej kot običajno in ji pomagala pri kopanju. Medicinske sestre so s to bolnico vzpostavile odnos vzajemnega spoštovanja, ki je omogočal, da je bolnica živela v skladu s svojimi željami.

Poleg kliničnega dela si medicinske sestre Buurtzorgovih skupin prizadevajo povezati se z bolniki, družinami, drugimi izvajalci zdravstvenih storitev in storitev lokalnih skupnosti ter s političnim vodstvom, da bi vzpostavile mrežo, ki podpira zdravje pri njihovih bolnikih - še posebej pri starejših. Tesno sodelujejo s ponudniki primarne zdravstvene oskrbe in pogosto poiščejo svoje pisarne v njihovi bližini, kar olajša sodelovanje. Sodelujejo tudi z drugimi neformalnimi partnerji kot so delovni terapevti, fizioterapevti in drugi skrbniki.