Timsko delo postaja za uspešno delovanje modernih organizacij iz leta v leto bolj pomembno. Kompleksnost problemov in prepletenost organizacijskih struktur v današnjem strogem gospodarskem okolju zahteva vedno več povezovanja in sodelovanja med zaposlenimi v podjetju, saj lahko že majhna sprememba v odnosih in načinu timskega dela znatno pripomore k optimizaciji procesov znotraj ekipe in vpliva na njeno uspešnost.