Timsko delo postaja za uspešno delovanje modernih organizacij iz leta v leto bolj pomembno. Kompleksnost problemov in prepletenost organizacijskih struktur v današnjem strogem gospodarskem okolju zahteva vedno več povezovanja in sodelovanja med zaposlenimi v podjetju, saj lahko že majhna sprememba v odnosih in načinu timskega dela znatno pripomore k optimizaciji procesov znotraj ekipe in vpliva na njeno uspešnost.

Timsko delo pa se ne zgodi samo po sebi. Gradnja tima mora biti natančno načrtovan proces. V večjih podjetjih je ta proces najučinkovitejši, ko je voden s strani kadrovskega ali izobraževalnega centra, izvajan pa s strani vodij samih timov. Za izobraževanja s področja timskega dela in aktivne timske programe zaradi kompleksnosti področja v večini primerov podjetja najamejo zunanje kvalificirane trenerje. Vedno pogosteje pa srečamo tudi pri nas trend notranjega trenerstva, kjer podjetja vzpostavijo sistem trenerjev, ki so člani delovnega tima in sproti skrbijo za izvajanje kakovostnih timskih programov kot redni del delovnega procesa.

Kombinacija notranjih in zunanjih treningov

Praksa kaže, da je prav kombinacija notranjih trenerjev in zunanjih trenerjev na področju mehkih veščin in timskega dela najbolj učinkovita kombinacija. Notranji trenerji so namreč tisti, ki imajo »prednost domačega terena«, poznajo organizacijsko kulturo, politiko podjetja in notranje procese, ob tem pa se ves čas srečujejo z izzivom, kako vzdrževati »out-of-the-box« naravnanost, pogled »od zunaj« in kako biti snovalec napredka znotraj utečenih procesov. Prav zato dobra praksa iz tujine in stroka priporočata kot najučinkovitejšo kombinacijo notranjim treningom redne ciklične zunanje treninge, še posebej na področju mehkih veščin in vodenja ter ob večjih poslovnih spremembah. Prednost zunanjih treningov leži predvsem v svežini pristopov in aktivnem sledenju ter ustvarjanju izobraževalnih trendov ter standardov, pa tudi v pomembnem dejstvu, da zunanji trenerji prispevajo izkušnje z delom v drugih organizacijah, drugačnih strukturah timov in v širšem naboru panog, kar ima običajno odlične koristi.

Zelo uspešen primer takšnega izobraževanja, eden prvih tega tipa pri nas, je izvajanje timskih programov v podjetju Mercator, ki je v sodelovanju s Teambuilding akademijo vzpostavil in nadgradil sistem notranjih trenerjev z namenom dviga skrbi za zaposlene, tudi preko skrbi za učinkovitost delovnih timov, v katerih delujejo. Teambuilding akademija je tako pripravila specializiran program na temo krepitve timskih vezi in predala del svojega znanja za izvajanje timskih programov Mercatorjevim notranjim trenerjem. V nadaljevanju po korakih predstavljamo praktični primer tovrstnega sodelovanja.