NOVA ENERGETSKA REALNOST NAREKUJE TUDI NOVE KADROVSKE KOMPETENCE

ALENKA ŽUMBAR KLOPČIČ, UREDNICA ENERGETIKE.NET – WWW.ENERGETIKA.NET, WWW.ENERGETIKA.NET/SEE

Facebook
LinkedIn

Kadrovik prihodnosti govori isti jezik z menedžmentom, se stalno izobražuje, spremlja novosti, se povezuje z drugimi kadrovskimi strokovnjaki ter kreativno razmišlja o izboljšavah v podjetju.

Vir: Unsplash

Energetska podjetja so zaradi digitalizacije in splošnega tehnološkega napredka pa tudi razgibanega trga pred velikim izzivom, kako ostati konkurenčna in prodorna oz. vodilna v svoji dejavnosti. Kakšno vlogo ima glede na to in pri vsem tem področje kadrovanja oz. kako pomembni so kadrovski oddelki v energetskih družbah pa tudi, kakšno vlogo bi – glede na navedena dejstva – zares morali imeti, smo preverjali pri izbranih energetskih družbah, ki smo jih povprašali tudi po njihovih videnjih kadrovika prihodnosti.

Petrol: Vlaganje v izobraževanje zaposlenih nam predstavlja investicijo v prihodnost

V Petrolu je kadrovska strategija tesno povezana in usklajena s poslovno strategijo celotne družbe. Predstavniki kadrovske funkcije so močno vpeti v razumevanje in delovanje poslovnih procesov, zato tudi lahko nastopajo kot strateški partner in svetovalec vodstvu.

»Tako kot verjetno večina slovenskih podjetij se tudi mi soočamo z izzivom pridobivanja novih in ustreznih kadrov, praktično na vseh področjih delovanja. Kadrovska funkcija ima pri tem izjemno pomembno vlogo, v smislu krepitve dobrega imena oziroma blagovne znamke, iskanje kadra na sodobnejše, inovativne načine in iskanje kadra v tujini,« pojasnjujejo.

In kako vidijo kadrovika prihodnosti v največji energetski družbi pri nas? »Kadrovik prihodnosti je po našem mnenju tisti, ki govori isti jezik z menedžmentom, se stalno uči in izobražuje, spremlja novosti, se povezuje z drugimi kadrovskimi strokovnjaki doma in v tujini ter kreativno razmišlja o izboljšavah v podjetju.«

Zaposleni od kadrovske funkcije pričakujejo aktivno vlogo pri vseh kadrovskih procesih, Ravnanje z zaposlenimi, njihovim znanjem in potenciali je ena izmed osrednjih konkurenčnih prednosti, ki jo v Petrolu razvijajo na strateški ravni.