Tudi izobraževanje se spreminja in pojavljajo se novi trendi, povezani predvsem z digitalizacijo. Tako študij na daljavo kot vse ostale oblike in metode poučevanja imajo svoje prednosti in slabosti. Razumevanje teh dveh polov institucijam pomaga ustvarjati strategije za učinkovitejšo predajo znanja in svojim študentom zagotavljati nemoten učni proces.

Eden najbolj uporabljenih izrazov v času pandemije je nova resničnost, ki je neločljivo povezana z digitalizacijo in poučevanjem na daljavo.1 Po vsem svetu so se morale izobraževalne institucije prilagoditi in svoj učni program vzpostaviti na daljavo. »V svojem bistvu je digitalizacija mehanizem, ki nekatere življenjske procese optimizira in jih naredi učinkovitejše. Nekoč so tak vpliv imeli mehanski stroji, danes so to računalniki,« je na vprašanje, kaj digitalizacija v povezavi z novo resničnostjo rešuje, odgovoril raziskovalec v Laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani, Marko Grobelnik.2 Življenjski slog se je drastično spremenil, fizični stiki so se preselili v digitalni svet. Poslovanje, sestanki in študij so se zaradi trenutnih razmer morali preseliti na splet in tako mladi kot že zaposleni vse bolj sprašujejo po tej obliki študija. Potreba po učenju na daljavo je vse večja, in kot kaže, ne bomo mogli v popolnosti preiti na prejšnji način delovanja. Ima pa to svoje pozitivne in tudi negativnih plati, ki se jih moramo kot družba zavedati.

Od več kot 2100 sodelujočih odraslih je 78 % odgovorilo, da so prepričani, da se bo izobraževanje na daljavo ali po spletu v prihodnosti samo še krepilo.

Študij na daljavo

Študij na daljavo se je do zdaj zaradi svoje priročnosti že izkazal za zelo priljubljenega, saj študentje na ta način lahko prihranijo kar nekaj časa, omogoča pa jim tudi več svobode. Tako ni geografskih omejitev, študij je bolj dostopen, tako fizično kot cenovno. Odsotnost prevoza na lokacijo in študentskih obrokov, ker izobraževanje poteka v domačem okolju, so tudi blagodejne finančne prednosti, ki jih prinaša e-študij. Velja omeniti tudi, da se na ta način porabi tudi manj papirja, s čimer prispevamo k trajnostni naravnanosti.