O primernosti posameznega sloga vodenja je bilo v zgodovini managementa prelitega veliko črnila in potrošenih veliko (zlasti ameriških) dolarjev. Avtorji so si enotni v spoznanju, da je najbolj primeren »demokratičen« slog vodenja – za razliko od »avtokratskega«. Malo ali nič pa ne povedo, kateri slog je najbolj učinkovit.