NOVE ORGANIZACIJSKE OBLIKE TEMELJIJO NA ODNOSIH

MAG. SONJA KLOPČIČ, razvijalka sodobnega voditeljstva v naprednih organizacijah

Facebook
LinkedIn

Ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma Klaus Schwab pravi, da četrta industrijska revolucija s pametnimi tovarnami ustvarja svet, ki omogoča globalno in prilagodljivo sodelovanje. Vendar pa ne zajema samo pametnih in medsebojno povezanih strojev ter sistemov. Njene razsežnosti so bistveno večje, saj z njo sovpadajo tudi odkritja na različnih področjih, od določanja zaporedja genov do nanotehnologije in od obnovljivih virov energije do kvantnega računalništva. Zlitje teh tehnologij ter njihova interakcija na fizičnem, digitalnem in biološkem področju je tisto, zaradi česar se četrta industrijska revolucija bistveno razlikuje od prejšnjih.

Ne spreminja pa se le tehnologija. Tudi ljudje se spreminjajo. Futurist Gerd Leonhard v knjigi Technology vs Humanity napoveduje, da se bo človeštvo v naslednjih dvajsetih letih spremenilo bolj, kot se je v preteklih 300 letih. To pripisuje tudi eksponencialnemu vplivu novih tehnologij. Vse te spremembe se odražajo tudi v napovedih, da bodo v naslednjih petnajstih letih 40 % naših poklicev opravljali stroji. Napoved ne velja samo za ljudi v modrih delovnih oblekah, temveč tudi za poklice v storitvah, kjer bo denimo poklic voznika v 25. letih popolnoma izumrl.2  

Sodniške odločitve lahko prevzema umetna inteligenca, podobno medicinsko diagnostiko in tudi mnoga menedžerska vprašanja lahko z nepristransko uporabo algoritmov najdejo bolj optimalne rešitve. Hkrati pa hočejo bolj ozaveščeni in informirani ljudje svoje delo in tudi uporabo tehnologij dobro osmisliti. Želijo si, da imajo njihova