Težnje k vse bolj fleksibilnim oblikam dela, ki so jih v veliki meri omogočili predvsem hitri koraki v razvoju tehnologije in s tem povezana digitalizacija, so že nekaj časa del naše delovne realnosti. Za mnoge zaposlene predstavljajo pomembno dodano vrednost in motivacijo v delovnem okolju. Če je v zadnjih letih usmerjenost k vse večji fleksibilnosti pri delu v številnih kulturah in organizacijah hitro rasla, pa je v večini delovnih okolij dokončen korak v to smer spodbudila pandemija novega koronavirusa, ki je organizacije v začetku leta 2020 prisilila k iskanju alternativnih načinov dela.

Znotraj Novartisa v Sloveniji smo se na spremembe, predvsem zaradi že obstoječe digitalizacije, lahko odzvali učinkovito, nove razmere pa so pripeljale tudi do korenite prenove delovnega modela.