Poslovno in delovno okolje se vse hitreje spreminja. Tisto, kar je za nas delovalo še včeraj, danes morda ne deluje več. Nihče med nami ne more spremeniti vsega, s čimer se sooča. A hkrati ničesar ne moremo spremeniti, dokler se s posameznim izzivom ne soočimo. Novo leto je prelomnica, ki kliče po obračunih in sklepanju zaobljub. Katere so zaobljube, ki sem si jih zastavil in zanje hkrati verjamem, da so bistvene tudi za HR?

Prisluhnimo sodelavcem. V zadnjem obdobju zaznavam trend odhodov talentov. Pogosti razlogi odhodov so bili iskanje osebnega zadovoljstva, samouresničitve in večje sreče na delovnem mestu. Korektno plačilo in delovni pogoji že dolgo niso dovolj, da zadržimo talente. Skrb za srečo in zavzetost sodelavcev naj postane osrednja skrb vodij v 2022.

Negujmo zavzetost sodelavcev. Spremembe v zadnjih dveh letih so povzročile, da se vsak med nami sooča z vsaj enim novim izzivom v zasebnem ali poklicnem življenju. Ti izzivi so na preizkušnjo postavili zavzetost vseh. Naloga vodij je, da pripoznamo čustva in skrbi, ki jih pred nas postavljajo sedanje razmere. Pripoznanje nas dela človeške in prispeva k ustvarjanju psihološke varnosti v delovnem okolju. Z deljenjem osebnih izkušenj, bremen in stisk, ki jih covid povzroča tudi nam, in z iskrenim zanimanjem za položaj in občutke sodelavcev, bomo krepili medsebojno povezanost in pripadnost.

Prilagodimo HR procese. Hibridni način dela vpliva na vse HR procese – privabljanje, uvajanje, razvoj, napredovanje in ohranjanje sodelavcev. Hibridni način dela nam je omogočil, da smo bolje varovali tako svoje zdravje kot zdravje sodelavcev. Hkrati pa je marsikomu med nami omogočil lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Lažje usklajevanje omogoča večjo delovno storilnost in zadovoljstvo z delom. Prenova HR procesov naj zato sledi načeloma pravičnosti in vključenosti vseh sodelavcev, ne glede na izbrani način dela – od doma ali v pisarni.

Skrbimo za dobro počutje. Začetek leta je idealen, da si določimo aktivnost, ki nam bo pomagala izboljšati počutje. Morda je to večje prakticiranje osredotočenosti, meditacija, več spanja, pomoč drugim, več smeha, bolj zdravo prehranjevanje, redno gibanje, več druženja ali več kratkih odmorov dnevno. A bodimo realni. Postavimo si realna pričakovanja in dosegljive, najbolje dnevne cilje. »Arbejdsglaede« je v danščini beseda za srečo na delovnem mestu. A sreča in dobro počutje na delovnem mestu se ne zgodi sama. Zanjo se moramo potruditi.

Želim si, da je med vašimi novoletnimi zaobljubami našla mesto tudi udeležba na Slovenskem kadrovskem kongresu, 7. in 8. aprila v Portorožu. S sloganom »Vse je drugače« bomo na kongresu povezali tematike: razvoj vodij, privabljanje in pridobivanje talentov, razvoj talentov in organizacije prihodnosti. Obravnavali jih bomo z vidikov raznolikosti, pravičnosti in vključenosti, digitalizacije ter novih pristopov, metodologij in oblik dela. Vabim vas, da z udeležbo na kongresu - v živo ali po spletu - soustvarjate letošnji Slovenski kadrovski kongres, osrednji slovenski HR dogodek.

Peter Ribarič

odgovorni urednik