O REVIJI

VAŠA KONKURENČNA PREDNOST SO VAŠI ZAPOSLENI
Tega se zaveda že več kot 1000 slovenskih podjetij, organizacij ter posameznikov, ki revijo redno prebirajo.

BOGATA IN VSELEJ AKTUALNA VSEBINA
Revija HRM je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako pa v reviji predstavljamo tudi domače in tuje primere dobre prakse. Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki.

REVIJA HRM JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...
... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi. Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene. K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJE
Revija izhaja 6 x letno. Datumi izidov in osrednje teme v letu 2022:

JANUAR 2022:

 • osrednja tema: Novo delovno okolje in orodja
 • datum izida: 21. januar 2022

MAREC 2022:

 • osrednja tema: Raznolikost, pravičnost in vključenost
 • datum izida: 18. marec 2022

MAJ 2022:

 • osrednja tema: Pridobivanje talentov in nove generacije
 • datum izida: 20. maj 2022

AVGUST 2022:

 • osrednja tema: Razvoj veščin in vodenja
 • datum izida: 26. avgust 2022

OKTOBER 2022:

 • osrednja tema: Globalni trendi
 • datum izida: 21. oktober 2022

NOVEMBER 2022:

 • osrednja tema: HR v vlogi strateškega svetovalca
 • datum izida: 25. november 2022

KJE REVIJO NAROČITI?
Pisna naročila na revijo nam lahko pošljete po faksu: 01 30 94 445, po e-pošti na naslov hrmrevija@planetgv.si