O REVIJI

VAŠA KONKURENČNA PREDNOST SO VAŠI ZAPOSLENI
Tega se zaveda že več kot 1000 slovenskih podjetij, organizacij ter posameznikov, ki revijo redno prebirajo.

BOGATA IN VSELEJ AKTUALNA VSEBINA
Revija HRM je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako pa v reviji predstavljamo tudi domače in tuje primere dobre prakse. Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki.

REVIJA HRM JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...
... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi. Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene. K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJE
Revija izhaja 6 x letno. Datumi izidov v letu 2020:
FEB/MAR: 31. januar
APR/MAJ: 20. marec
JUN/JUL: 16. junij
AVG/SEP: 4. september
OKT/NOV: 23. oktober
DEC/JAN: 18. december

KJE REVIJO NAROČITI?
Pisna naročila na revijo nam lahko pošljete po faksu: 01 30 94 445, po e-pošti na naslov info@hrm-revija.si